Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de coöperatie? Hieronder lees je de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

GOEDe Vriend worden

Waarom is het nodig dat ik GOEDe Vriend word?


Twee redenen:

1. Meer GOEDe Vrienden betekent meer draagvlak en overtuigingskracht. Met, en via, deze Vrienden kunnen we meer locatie-eigenaren bewegen hun dak of veld ter beschikking te stellen. Zonder daken of andere opweklocaties, geen projecten. Jij bent dus nodig om onze missie te kunnen uitvoeren. 

2. We werken met de zogenoemde ‘postcoderoos’. Als we een locatie ter beschikking gesteld hebben gekregen, moeten er lokale GOEDe Vrienden zijn die die locatie “adopteren”, zodat we gebruik mogen maken van de  SCE-subsidie. We koppelen dus aan elke opweklocatie GOEDe Vrienden in de buurt die daarmee zeggen: ‘Ik wil dat dit dak ontwikkeld wordt en dat de opbrengsten worden uitgedeeld in mijn buurt/dorp/stad’. 

Hoe meer mensen GOEDe Vriend worden, hoe meer energieprojecten we uiteindelijk werkelijkheid kunnen maken. En hoe meer we dus klimaatverandering kunnen tegengaan en kunnen bijdragen aan een sociale samenleving!

Hoe kan het dat GOEDe Vriend worden gratis is?

Energieprojecten leveren geld op, daarom doen al die grote ontwikkelaars wat ze doen! Wij doen hetzelfde: we wekken groene stroom op en verkopen deze aan een energiemaatschappij. Met de opbrengsten kunnen we alle kosten betalen. De rest van het geld, de winst, delen we uit als GOEDgeld.

We zijn niet afhankelijk van contributies of donaties. En we willen meedoen met onze burgerbeweging zo laagdrempelig mogelijk maken. De zon (of de wind of waterkracht) betaalt dus als het ware jouw lidmaatschap als GOEDe Vriend.

Donaties zijn natuurlijk wel altijd welkom: daarmee kunnen we nóg meer groen opwekken en GOEDgeld uitdelen.

Kan ik GOEDe Vriend worden als ik al lid ben van een andere energiecoöperatie?

Ja, je kunt lid worden van meerdere energiecoöperaties.

Kan ik aan twee postcoderozen deelnemen? Dus aan die van GOED en tegelijkertijd ook aan die van andere coöperaties?

Ja, je mag aan zoveel projecten meedoen als je wilt, als je er tenminste bij in de buurt woont.

Coöperatie GOED verkoopt de energie aan een energiebedrijf. Moet ik een contract hebben met datzelfde energiebedrijf?

Nee hoor, dat is niet nodig. Je kunt gewoon het energiebedrijf aanhouden waar je nu bij aangesloten bent. Of overstappen als je ergens anders goedkoper duurzame groene stroom kunt krijgen!

Het aanmeldformulier werkt niet, maar ik wil me wel graag aanmelden. Wat moet ik dan doen?

Mogelijke problemen:

  • Je webbrowser blokkeert de reCAPTCHA. Probeer je aan te melden via een andere webbrowser.
  • Als je niet alle vereiste velden invult of geen vinkje hebt gezet bij “ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden”, dan kun je je niet inschrijven.
  • Meld je iemand anders ook aan? Gebruik dan diens (of een ander) e-mailadres. Maken jullie gebruik van hetzelfde e-mailadres en wil je toch lid worden, e-mail ons dan je voornaam, achternaam en adres. Je ontvangt dan alsnog je lidmaatschapsbevestiging, nadat je per e-mail akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring. Je krijgt dan geen eigen account op Mijn coöperatie GOED. Hiervoor is namelijk een ‘uniek’ e-mailadres nodig.
  • Heb je een ander probleem en werkt het formulier nog steeds niet, mail ons dan via meedoen@cooperatiegoed.nl.


Organisatie, samenwerkingen en andere initiatieven

Zijn jullie een concurrent van lokale energiecoöperaties?

Nee. Energiecoöperaties werken allemaal aan een eerlijke energietransitie waar burgers samen energie besparen en opwekken. Zolang er lege daken en andere geschikte locaties zijn, is elke groep burgers die de handen ineenslaan om precies dat te doen noodzakelijk.

Locatie-eigenaren die hun dak of veld ter beschikking stellen aan ons, doen dat omdat ze achter onze missie staan en de opbrengsten willen delen. Dat bijt niet met andere coöperatieve projecten, want iedereen kan lid worden van zoveel coöperaties en meedoen aan zoveel projecten als hij/zij/x zelf wilt.

Gezamenlijk zijn de energiecoöperaties in Nederland concurrent van BigOil en BigGreen, waarbij slechts enkelen de opbrengsten van energieprojecten in hun zak steken.

Zijn er vergelijkbare initiatieven in Nederland?

Er zijn energiecoöperaties in alle vormen en maten, en gelukkig ook steeds meer. Hier en daar zien we dat op andere plekken in Nederland opwekprojecten worden ontwikkeld met vergelijkbare doelen. Waarbij de opbrengsten worden ingezet om energiearmoede of verduurzaming van maatschappelijke organisaties te bewerkstelligen. Initiatieven die ons concept ook willen inzetten voor een project helpen wij overigens graag met onze kennis.

Hoe verhoudt coöperatie GOED zich ten opzichte van andere energiecoöperaties?

Alle energiecoöperaties werken aan hetzelfde doel: een energietransitie waarbij de opbrengsten lokaal landen en weer ingezet kunnen worden voor verdere verduurzaming. De ene coöperatie doet dat gericht op huishoudens, de andere op bedrijven. En wij richten ons op maatschappelijke doelen.

Wat is de link tussen coöperatie GOED en Zon Op Alle Zaken?

De twee organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst. Dat is vanwege twee belangrijke fasen in een energieproject: de ontwikkelfase en daarna in de exploitatiefase.

De ontwikkelfase is risicovol: voordat een project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, moeten veel kosten gemaakt worden om alles uit te zoeken en te regelen. Als dan blijkt dat een project niet door kan gaan, dan zijn die kosten voor niets geweest.

Daarom werkt coöperatie GOED samen met Zon Op Alle Zaken BV: het maatschappelijk ontwikkelbureau van Hotze en Musetta (initiatiefnemers van coöperatie GOED). Zon Op Alle Zaken heeft veel ervaring in het ontwikkelen van energieprojecten voor overheden, scholen, mkb’ers en energiecoöperaties, én kan de risico’s dragen als projecten niet doorgaan. Als een project zeker doorgaat, vindt de zogenaamde “financial close” plaats en neemt coöperatie GOED het project op in haar portefeuille. Zon Op Alle Zaken stuurt, net als de installateur, de netbeheerder en eventuele andere partners die het project mogelijk hebben gemaakt een factuur voor de gemaakte kosten voor de ontwikkeling. In de samenwerkingsovereenkomst tussen coöperatie GOED en Zon Op Alle Zaken is voor de leden inzichtelijk welke afspraken er gemaakt zijn. Zo is het transparant en duidelijk.

In de exploitatiefase zijn alle opbrengsten van en voor de coöperatie. Natuurlijk gaan er kosten vanaf voor het in stand houden van de coöperatie en de opweklocaties, maar alles onder de streep wordt uitgedeeld als GOEDgeld aan de maatschappelijke doelen van coöperatie GOED.

Hoe waarborgen jullie de intenties en belangen van verschillende samenwerkingspartners?

We willen zo transparant mogelijk handelen, zodat nooit twijfel kan ontstaan over de intenties en belangen. De missie staat voorop en dat zal ook leidend zijn in de projecten. Met de organisaties waarmee we samenwerken worden de afspraken vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Hoe zit het met de financiële en bestuurlijke verantwoording?

Coöperatie GOED is een ledencoöperatie met een bestuur. 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de coöperatie. Die stelt een bestuur aan uit hun midden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken van de coöperatie. Statutair is vastgelegd dat minimaal één keer per jaar de ALV bijeen geroepen wordt, waarbij het bestuur verantwoording aflegt. Hier wordt niet alleen inzicht gegeven in de jaarstukken van de coöperatie, maar – nog belangrijker – inzicht gegeven in het volledig handelen van het bestuur. Worden de opbrengsten uit de projecten niet alleen weggegeven zoals afgesproken, maar vooral: maken de weggegeven middelen ook de impact die we met onze missie voor ogen hadden? 

De jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn ten alle tijde in te zien voor leden (wij noemen die GOEDe Vrienden) van coöperatie GOED.

Willen jullie ook een Raad van Advies om meer bescherming te bieden?

Ja, daar zijn we al naar aan het kijken en er worden momenteel gesprekken gevoerd met een aantal mensen uit verschillende werkvelden of zij willen toetreden tot een Raad van Advies. Niet zozeer als bescherming, maar wel om ervoor te zorgen dat de missie centraal blijft staan. Daarvoor zijn kritische blikken vanuit meerdere kanten van de samenleving een goed instrument.

Waarom heeft coöperatie GOED geen ANBI-status?

In de wet zijn expliciet een aantal rechtsvormen uitgesloten, waaronder coöperaties. Klik hier voor meer informatie.

GOEDgeld en financiering

Hoe kan coöperatie GOED geld weggeven?

Eigenlijk is het zo simpel: met energieprojecten wordt geld verdiend. En elk bedrijf – ook coöperaties – kunnen zelf beslissen wat ze met de winsten doen. Reserveren, investeren of uitkeren aan directeuren of aandeelhouders. Wij voegen daar een vierde optie aan toe: weggeven aan diegenen die het nodig hebben.

Coöperatie GOED reserveert ca. 5% van alle opbrengsten om tegenvallers op te vangen. Mochten die uitblijven, dan kunnen de leden beslissen om de opgebouwde reserves te investeren in nieuwe projecten. Uitkeren aan directeuren of aandeelhouders kan niet, want coöperatie GOED heeft geen directeuren of aandeelhouders. Dus onder de streep blijft GOEDgeld over, om weg te geven.

Is het bijstandproof? Kunnen mensen GOEDgeld ontvangen in het kader van de participatiewet?

In principe kan dat niet, als daar niet een wijziging voor is aangebracht in de participatiewet. Wij zullen in elke gemeente waar wij GOEDgeld gaan uitdelen dit met de gemeente oppakken. Je kan er zeker van zijn dat als jij GOEDgeld aangeboden krijgt, dat wij het met de gemeente geregeld hebben en je je daar geen zorgen over hoeft te maken!

Kunnen jullie een rekenvoorbeeld geven van de financiering van een project?

Stel, we hebben een dak waar we 200 zonnepanelen op mogen plaatsen.

200 panelen van 375 wp per stuk = 75.000 wp = 65.000 kWh productie per jaar = 23.000 kg CO2 besparing per jaar.

Eenmalige investering (zonnepanelen, netaansluiting, ledenwerving, juridische zaken, financieringszaken etc): lening bij energiefonds/bank €72.000,-

Opbrengsten (jaarlijks):
Verkoop stroom € 5.200,- 
Subsidie (SCE) € 5.650,-
Totaal bij: €10.850,-

Kosten (jaarlijks) (verzekering, onderhoud, administratie etc): €3.000,-
Aflossing en rente (jaarlijks annuitair) op de financiering: €4.450,-
Totaal af: €7.450,- 

Totaal saldo: €3.400,- om weg te geven, 15 jaar lang! = 28 huishoudens 10 euro per maand.

Het weggeven van de winst kan je kwetsbaar maken. Hebben jullie hierover nagedacht?

Het weggeven van de winsten staat gelijk aan het uitgeven van winsten zoals dat aan aandeelhouders zou gebeuren. Coöperatie GOED houdt in de bedrijfsvoering rekening met reserveringen voor eventuele tegenvallers. Van alle projecten blijft een veiligheidspercentage van de opbrengsten in de coöperatie waarmee deze tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Doneren

Waarom lukt doneren via de website niet?

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Je hebt een daglimiet ingesteld bij je bank en je hebt deze bereikt
    Wanneer je op of over je daglimiet zit, kun je geen betalingen meer uitvoeren. Probeer het dan een andere dag nogmaals.
  2. Je hebt onvoldoende saldo op de rekening
    Wanneer je niet voldoende saldo op je rekening hebt staan, dan blokkeert je bank de transactie. Probeer het dan op een later moment nogmaals.
Kan ik ook een bedrag onder de €5,- doneren?

Via onze donatiepagina kun je doneren vanaf €5,-. Wil je een bedrag onder de €5,- doneren? Dat kan natuurlijk ook! Maak dan je donatie over op NL52TRIO0788777785 ten name van coöperatie GOED te Groningen. Vind je het leuk als we contact met je opnemen om je te bedanken voor je donatie? Zet dan je e-mailadres in het omschrijvingsveld bij de bankoverschrijving. 

Kan ik doneren met creditcard of PayPal?

Dat is helaas niet mogelijk. Met onze online betaaldienst bieden we alleen de mogelijkheid om via iDeal en Bancontact te doneren. Het is niet mogelijk om met andere betaalmethodes te doneren.

Kan ik ook een donatie doen met een reguliere bankoverschrijving?

Zeker. Je kunt ook doneren met een bankoverschrijving. Maak dan je donatie over op NL52TRIO0788777785 ten name van coöperatie GOED te Groningen. Vind je het leuk als we contact met je opnemen om je te bedanken voor je donatie? Zet dan je e-mailadres in het omschrijvingsveld bij de bankoverschrijving. 

ALV (algemene ledenvergadering)

Waarom word ik uitgenodigd voor een ALV?

Als coöperatie zijn we verplicht om één keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. Deze vergadering is een officiële bijeenkomst waarin alle leden van coöperatie GOED mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de coöperatie.

Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid om mee te stemmen. Alle leden hebben stemrecht, dus de stem van iedere GOEDe Vriend telt! Daarnaast krijgen leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de ALV?

Je bent niet verplicht om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering.

Ik wil graag stemmen op de ALV, maar ik kan dan niet. Mag ik iemand machtigen?

Ja. Je mag een ander lid machtigen om voor je te stemmen tijdens de ALV. Zie ons huishoudelijk reglement voor de voorwaarden en klik hier voor onze volmacht.

Heb je een andere vraag? Stel hem…