Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de coöperatie? Hieronder lees je de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

GOEDe Vrienden

Wat is een ‘GOEDe Vriend’?

Wij noemen de leden van onze energiecoöperatie GOEDe Vrienden. 

Waarom is het nodig dat ik GOEDe Vriend word?

Twee redenen:

1. Meer GOEDe Vrienden betekent meer draagvlak en overtuigingskracht. Met, en via deze Vrienden kunnen we meer locatie-eigenaren bewegen hun dak of veld ter beschikking te stellen. Zonder daken of andere opweklocaties, geen projecten. Jij bent dus nodig om onze missie te kunnen uitvoeren. 

2. We werken met de zogenoemde ‘postcoderoos’. Als we een locatie ter beschikking gesteld hebben gekregen, moeten er lokale GOEDe Vrienden zijn die die locatie “adopteren”, zodat we gebruik mogen maken van de  SCE-subsidie. We koppelen dus aan elke opweklocatie GOEDe Vrienden in de buurt die daarmee zeggen: ‘Ik wil dat dit dak ontwikkeld wordt en dat de opbrengsten worden uitgedeeld in mijn buurt/dorp/stad’. 

Hoe meer mensen GOEDe Vriend worden, hoe meer energieprojecten we uiteindelijk werkelijkheid kunnen maken. En hoe meer we dus klimaatverandering kunnen tegengaan en kunnen bijdragen aan een sociale samenleving!

Hoe kan het dat lidmaatschap gratis is?

Onze energieprojecten worden gefinanciert vanuit winst uit eerdere projecten, subsidies, investeringen en donaties. We wekken groene stroom op en verkopen deze aan een energiemaatschappij. Met de opbrengsten kunnen we alle kosten dekken, en de investeerders terugbetalen. De rest van het geld, de winst, delen we uit als GOEDgeld.

Meedoen met onze burgerbeweging zo laagdrempelig mogelijk maken. Daarom hebben we besloten niet  afhankelijk te zijn van contributies of donaties. De zon (of de wind of waterkracht) betaalt dus als het ware jouw lidmaatschap als GOEDe Vriend.

Wil je doneren of investeren? Dat kan natuurlijk altijd.

Zitten er voorwaarden aan het worden van GOEDe Vriend?

Iedereen mag en kan lid worden van coöperatie GOED. Meer informatie, zoals onze missie en doelstellingen, kan je vinden in ons huishoudelijk reglement. Hier staat ook welke informatie wij van leden nodig hebben voor de subsidieaanvragen bij de RVO.

Kan ik GOEDe Vriend worden als ik al lid ben van een andere energiecoöperatie?

Ja, je kunt lid worden van meerdere energiecoöperaties.

Hoeveel leden zijn er nodig om subsidie te krijgen voor een GOED project?

Dit verschilt per project. Voor kleinere projecten zijn er 10-20 leden nodig in de omliggende postcodes. Voor grote projecten, zoals in Assen of Amsterdam, lopen de aantallen tot in de honderd(en).

Met meer leden hebben we meer draagvlak, en kunnen we hogere subsidies aanvragen voor onze maatschappelijke projecten.

Kan ik GOEDe Vriend worden als ik niet in de buurt van een project woon?

Met GOEDe Vrienden wil coöperatie GOED een grote landelijke burgerbeweging worden – iedereen is dus van harte welkom! Samen kunnen we zo veel mogelijk impact maken.

Om aan de subsidievoorwaarden van de RVO te voldoen, hebben we gemiddeld tussen de 10 en 20 GOEDe Vrienden per project nodig. In de gebieden waar we momenteel projecten ontwikkelen, hebben we een veelvoud van het benodigde aantal GOEDe Vrienden. We kunnen er dus gerust vanuit gaan dat er voldoende leden zijn die aan de voorwaarden van de RVO voldoen.

Waarom vraagt coöperatie GOED mij om extra gegevens?

Deze gegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen opgevraagd. Soms heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland extra informatie nodig ter controle van de leden. Wanneer dit het geval is, neemt coöperatie GOED contact op met de desbetreffende GOEDe Vrienden. Dit gebeurt dus zelden.

Welke extra gegevens kan coöperatie GOED bij mij opvragen?

Naast je naam en adres kan de RVO aan coöperatie GOED vragen om de volgende gegevens van de deelnemende leden te verstrekken; EAN code (om na te gaan of je een kleinverbruikersaansluiting hebt) en een betaling van 1 cent (om na te gaan of je in het bezit bent van een Nederlands bankrekeningnummer op eigen naam).

Ik wil wel lid worden, maar niet deelnemen aan de subsidieaanvraag, kan dat?

Ja, dat kan. Je kunt je dan aanmelden als GOEDe Vriend en ons een e-mail sturen met het verzoek om je gegevens niet te delen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Stuur deze e-mail dan naar meedoen@cooperatiegoed.nl.

Kan ik aan twee postcoderozen deelnemen? Dus aan die van GOED en tegelijkertijd ook aan die van andere coöperaties?

Ja, je mag aan zoveel projecten meedoen als je wilt, als je er tenminste bij in de buurt woont.

Coöperatie GOED verkoopt de energie aan een energiebedrijf. Moet ik een contract hebben met datzelfde energiebedrijf?

Nee hoor, dat is niet nodig. Je kunt gewoon het energiebedrijf aanhouden waar je nu bij aangesloten bent. Of overstappen als je ergens anders goedkoper duurzame groene stroom kunt krijgen!

Het aanmeldformulier werkt niet, maar ik wil me wel graag aanmelden. Wat moet ik dan doen?

Mogelijke problemen:

  • Je webbrowser blokkeert de reCAPTCHA. Probeer je aan te melden via een andere webbrowser.
  • Als je niet alle vereiste velden invult of geen vinkje hebt gezet bij “ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden”, dan kun je je niet inschrijven.
  • Meld je iemand anders ook aan? Gebruik dan diens (of een ander) e-mailadres. Maken jullie gebruik van hetzelfde e-mailadres en wil je toch lid worden,  e-mail ons dan je voornaam, achternaam en adres. Je ontvangt dan alsnog je lidmaatschapsbevestiging, nadat je per e-mail akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring. Je krijgt dan geen eigen account op Mijn coöperatie GOED. Hiervoor is namelijk een ‘uniek’ e-mailadres nodig.
  • Heb je een ander probleem en werkt het formulier nog steeds niet, mail ons dan via meedoen@cooperatiegoed.nl.


Wat bedraagt de contributie voor leden?

Niets. Het is gratis om lid te zijn en worden van coöperatie GOED. Leden mogen wel vrijwillig een bijdrage leveren, dat kan via ons donatieformulier

Organisatie, samenwerkingen en andere initiatieven

Zijn jullie een concurrent van lokale energiecoöperaties?

Nee. Energiecoöperaties werken allemaal aan een eerlijke energietransitie waar burgers samen energie besparen en opwekken. Zolang er lege daken en andere geschikte locaties zijn, is elke groep burgers die de handen ineenslaan om precies dat te doen noodzakelijk.

Locatie-eigenaren die hun dak of veld ter beschikking stellen aan ons, doen dat omdat ze achter onze missie staan en de opbrengsten willen delen. Dat bijt niet met andere coöperatieve projecten, want iedereen kan lid worden van zoveel coöperaties en meedoen aan zoveel projecten als hij/zij/x zelf wilt.

Gezamenlijk zijn de energiecoöperaties in Nederland concurrent van BigOil en BigGreen, waarbij slechts enkelen de opbrengsten van energieprojecten in hun zak steken.

Zijn er vergelijkbare initiatieven in Nederland?

Er zijn energiecoöperaties in alle vormen en maten, en gelukkig ook steeds meer. Hier en daar zien we dat op andere plekken in Nederland opwekprojecten worden ontwikkeld met vergelijkbare doelen. Waarbij de opbrengsten worden ingezet om energiearmoede of verduurzaming van maatschappelijke organisaties te bewerkstelligen. Initiatieven die ons concept ook willen inzetten voor een project helpen wij overigens graag met onze kennis.

Hoe verhoudt coöperatie GOED zich ten opzichte van andere energiecoöperaties?

Alle energiecoöperaties werken aan hetzelfde doel: een energietransitie waarbij de opbrengsten lokaal landen en weer ingezet kunnen worden voor verdere verduurzaming. De ene coöperatie doet dat gericht op huishoudens, de andere op bedrijven. En wij richten ons op maatschappelijke doelen.

Wat is de link tussen coöperatie GOED en Robin Doet?

De twee organisaties hebben een  samenwerkingsovereenkomst. Dat is vanwege twee belangrijke fasen in een energieproject: de ontwikkelfase en daarna in de exploitatiefase.

De ontwikkelfase is risicovol: voordat een project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, moeten veel kosten gemaakt worden om alles uit te zoeken en te regelen. Als dan blijkt dat een project niet door kan gaan, dan zijn die kosten voor niets geweest.

Daarom werkt coöperatie GOED samen met Robin Doet BV: het maatschappelijk ontwikkelbureau van Hotze en Musetta (initiatiefnemers van coöperatie GOED). Robin Doet heeft veel ervaring in het ontwikkelen van energieprojecten voor overheden, scholen, mkb’ers en energiecoöperaties, én kan de risico’s dragen als projecten niet doorgaan. Als een project zeker doorgaat, vindt de zogenaamde “financial close” plaats en neemt coöperatie GOED het project op in haar portefeuille. Robin Doet stuurt, net als de installateur, de netbeheerder en eventuele andere partners die het project mogelijk hebben gemaakt een factuur voor de gemaakte kosten voor de ontwikkeling. In de samenwerkingsovereenkomst tussen coöperatie GOED en Robin Doet is voor de leden inzichtelijk welke afspraken er gemaakt zijn. Zo is het transparant en duidelijk.

In de exploitatiefase zijn alle opbrengsten van en voor de coöperatie. Natuurlijk gaan er kosten vanaf voor het in stand houden van de coöperatie en de opweklocaties, maar alles onder de streep wordt uitgedeeld als GOEDgeld aan de maatschappelijke doelen van coöperatie GOED.

Hoe waarborgen jullie de intenties en belangen van verschillende samenwerkingspartners?

We willen zo transparant mogelijk handelen, zodat nooit twijfel kan ontstaan over de intenties en belangen. De missie staat voorop en dat zal ook leidend zijn in de projecten. Met de organisaties waarmee we samenwerken worden de afspraken vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Hoe zit het met de financiële en bestuurlijke verantwoording?

Coöperatie GOED is een ledencoöperatie met een bestuur. 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de coöperatie. Die stelt een bestuur aan uit hun midden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken van de coöperatie. Statutair is vastgelegd dat minimaal één keer per jaar de ALV bijeen geroepen wordt, waarbij het bestuur verantwoording aflegt. Hier wordt niet alleen inzicht gegeven in de jaarstukken van de coöperatie, maar – nog belangrijker – inzicht gegeven in het volledig handelen van het bestuur. Worden de opbrengsten uit de projecten niet alleen weggegeven zoals afgesproken, maar vooral: maken de weggegeven middelen ook de impact die we met onze missie voor ogen hadden? 

De jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn ten alle tijde in te zien voor leden (wij noemen die GOEDe Vrienden) van coöperatie GOED.

Willen jullie ook een Raad van Advies om meer bescherming te bieden?

Ja, daar zijn we al naar aan het kijken en er worden momenteel gesprekken gevoerd met een aantal mensen uit verschillende werkvelden of zij willen toetreden tot een Raad van Advies. Niet zozeer als bescherming, maar wel om ervoor te zorgen dat de missie centraal blijft staan. Daarvoor zijn kritische blikken vanuit meerdere kanten van de samenleving een goed instrument.

Heb je interesse in lid worden van de Raad van Advies? Stuur dan een mailtje naar  contact@cooperatiegoed.nl.

Waarom heeft coöperatie GOED geen ANBI-status?

In de wet zijn expliciet een aantal rechtsvormen uitgesloten, waaronder coöperaties.  Klik hier voor meer informatie. Wel zijn we bezig om naast de energiecoöperatie een stichting op te richten, zodat we toch een ANBI-status kunnen krijgen.

Is coöperatie GOED een professionele organisatie?

Coöperatie GOED is een burgerinitiatief dat opgericht is vanuit Robin Doet BV, een maatschappelijke onderneming werkend in de energietransitie. De oprichting van coöperatie GOED gaf vorm aan een steeds groter wordend besef dat de energietransitie eerlijker en socialer moet. Dat opbrengsten niet in de zakken van grote investeerders en buitenlandse bedrijven moet landen, maar terug in onze samenleving gebracht moet worden om daarmee onze directe omgeving eerlijker en socialer te maken. Robin Doet is en blijft betrokken bij coöperatie GOED als bedenker en bewaker van het concept en neemt alle expertise mee die nodig is om de projecten op een goede manier te ontwikkelen en beheren. Het bestuur van coöperatie GOED bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun gedrevenheid betrokken zijn bij coöperatie GOED. Het bestuur van coöperatie GOED is onbezoldigd wat betreft de kerntaken. De kerntaken van het bestuur bestaan uit het organiseren van het verenigingsleven en de samenwerkingspartners aan te sturen, te controleren en daarover verantwoording af te leggen aan de ALV. In uitzonderingsgevallen kunnen bestuursleden betaald worden, bijvoorbeeld als er veel werk gedaan moet worden, dit buiten de kerntaak van hun bestuursfunctie valt en er financiële dekking is. In dat geval is sprake van een bestuursopdracht.

Coöperatie GOED heeft een samenwerkingsovereenkomst met Robin Doet BV. Door de samenwerking met Robin Doet BV kan coöperatie GOED ontwikkelen als een commerciële partij, exploiteren als een burgerbeweging en weggeven als een goed doel. Maatschappelijke doelstellingen staan boven winstoptimalisatie. Het kan daarom zijn dat de coöperatie stuurt op maatschappelijke impact boven maximale winst.

Leden hebben zeggenschap en dat betekent dus ook dat besluiten genomen worden door de leden. De besluitvorming kan hierdoor wat trager verlopen dan bij een andere onderneming met een beperkt aantal aandeelhouders.

Ledenportaal

Ik kan niet inloggen op Mijn coöperatie GOED account

Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan op “Wachtwoord vergeten”, je ontvangt dan automatisch een e-mail voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord.

LET OP: Bij sommige komt deze e-mail in de spam-folder terecht.

Ontvang je geen e-mail om je wachtwoord aan te passen en kun je nog steeds niet inloggen, stuur dan een e-mail naar  meedoen@cooperatiegoed.nl. Wij zullen dan handmatig je account herstellen en een nieuwe activatie e-mail sturen.


Mijn gegevens zijn gewijzigd, hoe geef ik dat door?

Via je ledenaccount kun jezelf je gegevens beheren. Log in en klik op ‘Gegevens beheren’.

Participaties (GOED en GenZ)

Wat zijn participaties?

Een participatie is een schuldbewijs van coöperatie GOED U.A. aan de participant met recht op de opbrengsten van de investering van coöperatie GOED een duurzaam opwekproject, in de vorm van een vaste rente per jaar over het uitstaande bedrag en met een recht op terugbetaling. Zie voor meer informatie het projectmemorandum van de uitgifte.

Wat is het verschil tussen GOED-participaties en GenZ-participaties?

GOED-participaties staan voor 15 jaar vast en heeft een jaarlijkse rente en aflossing. GOED-participaties vallen onder een participatieregelement. GenZ-participaties zijn kort + langlopend met een max. tot 15 jaar. GenZ-participaties vallen onder een leenregelement. De aflossing is achteraf, wat betekent dat de jaarlijkse rente wordt bijgeschreven op lening (zogenaamde rente-op-rente). 

Hoeveel kost een participatie?

Eén participatie kost € 50,-.

Voor hoeveel mag ik me inschrijven?

We willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, ook als je niet beschikt over veel spaargeld. Je kunt daarom al een participatie kopen vanaf 50 euro per stuk. Als je een groter bedrag wilt investeren, kun je simpelweg meerdere participaties aanschaffen. Stel, je wilt meedoen voor 1.000 euro: dan kan je je inschrijven voor 20 participaties van 50 euro per stuk van coöperatie GOED.

We willen ook graag dat zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans krijgen om mee te doen.

Daarom is het maximale aantal participaties per deelnemer vastgesteld op maximaal 10% van de totale uitgifte met een nominaal maximum van 400 participaties, ofwel 20.000 euro.

Daarmee blijft ook het risico voor iedere deelnemer beperkt. In vergelijkbare projecten in Nederland investeren deelnemers gemiddeld tussen de 2.000 en 3.000 euro. NB: Per uitgifte verschilt het aantal uit te geven participatie. Zie het projectmemorandum van de uitgifte voor het totaal aantal en het maximaal te verkrijgen participaties per persoon.

Ik heb al participaties als privépersoon, mag ik daarnaast ook via mijn bedrijf inleggen?

Ja, maar tezamen niet meer dan het maximaal te verkrijgen aantal zoals opgenomen in het projectmemorandum (te vinden op de investeringspagina).

Waarom hebben de participaties zo’n relatief lage waarde?

We willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, ook als je niet beschikt over veel spaargeld. Je kunt daarom al een participatie kopen vanaf 50 euro per stuk. Als je een groter bedrag wilt investeren, kun je simpelweg meerdere participaties aanschaffen. Stel, je wilt meedoen voor 1.000 euro: dan krijg je 20 participaties van 50 euro per stuk van coöperatie GOED.

Waar wordt de inleg voor gebruikt?

Coöperatie GOED is een beheercoöperatie waar alleen uitontwikkelde energieprojecten in worden ondergebracht. Deze projecten zijn uitontwikkeld omdat alle mogelijke ontwikkelrisico’s zijn weggenomen en ze klaar zijn voor de exploitatiefase. Dit moment noemen wij financial close. Dit is het moment dat reguliere financiële instellingen zoals banken en energiefondsen tegen acceptabele rentepercentages vreemd vermogen beschikbaar willen stellen voor deze projecten. Zij zijn daartoe bereid omdat de exploitatiefase veel minder onzekerheden bevat en de risico’s daarom beperkt en overzienbaar zijn. Coöperatie GOED geeft alleen participaties uit voor projecten die aan de voorwaarden van de reguliere financiële instellingen zoals banken en energiefondsen voldoen. Wij willen verantwoord omgaan met de beschikbaar gestelde middelen door onze leden en achten het niet verantwoord om ontwikkelrisico’s te nemen met vermogen uit de participaties.

Wat leveren participaties mij op?

Met je investering in participaties ontvang je een vaste rente, per jaar, naast je aflossing. Met de aanschaf van participaties draag je bij aan de realisatie van duurzame GOED-projecten waarvan opbrengsten ten goede komen aan maatschappelijke organisaties of huishoudens in energiearmoede in de omgeving van de opweklocaties.  Zie het projectmemorandum van het betreffende project voor het aflosschema.

Hoe worden de participaties afbetaald?

In het projectmemorandum van de uitgifte staat vermeld hoeveel rente je ontvangt en in hoeveel jaar het bedrag wordt terugbetaald. De looptijd is meestal gelijk aan de looptijd van de toegekende SCE- subsidie a 15 jaar. Coöperatie GOED hanteert een vaste rente per jaar en de terugbetaling is annuïtair in 15 gelijke delen, jaarlijks achteraf. Zie het aflosschema in het  projectmemorandum.

Waarom gaat de uitgifte door als niet het volledige bedrag is opgehaald?

Alle GOED-projecten gaan door!  De reden hiervoor is dat GOED pas een uitgifte organiseert als er een zogenaamde financial close is. Zie het  projectmemorandum van de uitgifte voor meer informatie.

Ik woon niet in de omgeving van het project, waarom kan ik me dan wel inschrijven?

Het is alleen bij SCE (Postcoderoosregeling) projecten noodzakelijk om in het postcodegebied van het project te wonen. 

Kan ik ook participaties weggeven of cadeau doen?

Je kunt uiteraard participaties cadeau doen, maar de ontvanger moet echter zelf lid zijn van GOED en zichzelf inschrijven, zodat wij ook zeker weten dat de ontvanger de participaties accepteert en akkoord is met de voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de belastingaangifte van de ontvanger. Tevens moet de inleg op participaties altijd vanaf het rekeningnummer op naam van de inschrijver worden overgemaakt in verband met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
Wil je een participatie cadeau doen, maak dan zelf het bedrag aan de ontvanger over.

Kan ik mijn participaties overdragen?

De opbrengst van de participaties wordt geïnvesteerd in het GOED-project zoals benoemd in het Projectmemorandum. Een project heeft meestal looptijd van 15 jaar. Als je besluit mee te doen, betekent dit dat je geld voor langere tijd “vast” zit in het project. Je ontvangt jaarlijks een annuïtaire aflossing, inclusief rente. Je dient er dus vanuit te gaan dat je jouw inleg pas in jaar 13 volledig teruggekregen hebt.

Tussentijds uitstappen is overigens beperkt wel mogelijk: door jouw participatie over te dragen aan een andere deelnemer of lid. Zie voor meer informatie en de voorwaarden artikel 7 in ons participatiereglement en artikel 3.7 in het Projectmemorandum.

Kunnen mijn participaties vervroegd afgelost worden?

(Tussentijds) beëindigen van een participatie of versnelde aflossing is niet mogelijk. Zie voor meer informatie ons participatiereglement.

Participaties – Inschrijven

Hoe kan ik me inschrijven?

Via  https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl/. Bestaande leden hebben reeds een account activatie van ons ontvangen en kunnen inloggen om zich in te schrijven. Nieuwe leden kunnen zich via het portaal aanmelden. Klik op “Nieuw bij coöperatie GOED?” en vul je gegevens in. Binnen enkele minuten ontvang je automatisch een account activatie e-mail van ons. Let op: bij Hotmail- en Gmail-gebruikers kan deze in de spamfolder terecht komen!

Als je nog niet lid bent van coöperatie GOED, dan kun je tijdens de inschrijving op participaties aangeven dat je lid wilt worden. Participaties worden namelijk alleen toegekend aan leden.

Kan ik ook voor mijn (klein)kind inschrijven?

Ja, dat kan. Maar de ouders zijn wettelijk vertegenwoordiger van het (klein)kind, dus de inschrijving loopt altijd via hen. Wilt u als grootouders participaties kopen voor uw kleinkind, dan moet u dat via de ouders regelen en het geld op de rekening van het kleinkind storten als een schenking. U kunt als grootouder niet direct uw kleinkinderen inschrijven voor participaties.
Ben je wettelijk vertegenwoordiger, maak dan een account voor jezelf en voor je kind(eren) aan, en e-mail ons je naam en de naam of namen van je kind(eren), zodat wij deze kunnen koppelen in het portaal. Als de koppeling is verwerkt, kun je als wettelijk vertegenwoordiger in je eigen account ook de inschrijving en gegevens van je kind(eren) beheren, gebruik hiervoor de knop “Wissel van contact”. 

Is je kind al oud genoeg om zelf de inschrijving te doen, dan is dat ook mogelijk. Echter maken we wel de koppeling, zodat de wettelijk vertegenwoordiger, indien nodig, wel in het account van de minderjarige kan.
In beide gevallen ontvangt coöperatie GOED het  toestemmingsformulier waarin de ouder(s) aangeeft akkoord te zijn met de inschrijving en verklaard kennisgenomen te hebben van de benodigde documenten en in het bijzonder de risico’s verbonden aan de investering gelezen en begrepen te hebben. 

Kan iedereen zich inschrijven?

Alleen leden van coöperatie GOED kunnen zich inschrijven op participaties. Iedereen kan lid worden van coöperatie GOED. Als je nog geen lid bent, dan kun je tijdens het inschrijfproces op participaties aangeven dat je lid wilt worden en dit tegelijk met de inleg op de participaties bevestigen.

Mag een minderjarige zich ook inschrijven?

Ja, dat mag. Maar de wettelijke vertegenwoordiger(s) moet ook lid zijn van coöperatie GOED en de toestemmingsverklaring invullen en tekenen. De wettelijk vertegenwoordiger(s) geeft met de verklaring aan akkoord te zijn met de inschrijving en verklaard kennisgenomen te hebben van de documenten behorende bij de uitgifte en in het bijzonder de risico’s verbonden aan de investering, gelezen en begrepen te hebben. 

Wanneer de minderjarige zelf in staat is, en dus oud genoeg is, om de inschrijving te doen, dan is dat mogelijk. Echter maken we wel een koppeling in ons ledenportal tussen wettelijk vertegenwoordiger en de minderjarige, zodat de wettelijk vertegenwoordiger, indien nodig, wel in het account van de minderjarige kan.

Als de koppeling is verwerkt, kan de wettelijk vertegenwoordiger via het eigen account met de knop “Wissel van contact” naar de gegevens en inschrijvingen van de minderjarige.

Wat zijn de inschrijfkosten?

Geen. Maar je mag wel vrijwillig bijdragen in kosten. Soms maken we een project 2 keer aan op ons ledenportaal. Eenmaal mét en eenmaal zonder transactiekosten.

Wil je bijdragen in de transactiekosten, maar weet niet precies voor hoeveel?

Bij de uitgifte van participaties maakt coöperatie GOED kosten per deelnemer en per participatie. Per deelnemer zijn de kosten ongeveer €2 (ledenportaal + iDeal kosten). Per participatie zijn de kosten ongeveer €0,50. Wil je je volledige transactiekosten dekken? Dan is de som dus (aantal participaties x 0,5) + 2. Je mag uiteraard ook een lager (of hoger) bedrag kiezen, ook met een donatie van een deel van de transactiekosten help je ons namelijk al om nog meer GOED te doen. Klik  hier voor onze donatiemodule.

Waarom moet de inleg vanaf mijn eigen bankrekening?

De inleg op participaties moet altijd vanaf een rekeningnummer van een Nederlandse bank op naam van de inschrijver worden overgemaakt in verband met de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). 

Komt er ook een additionele uitkering?

In jaren dat de zon meer schijnt of de inkomsten door de verkoop van de stroom hoger uitpakken dan verwacht, zal coöperatie GOED in principe  geen  additionele rente-uitkering doen. De extra opbrengsten worden dan gereserveerd voor tegenvallende jaren of uitgekeerd aan de gekoppelde maatschappelijke doelen van de desbetreffende projecten.

Ik heb me ingeschreven, maar ik wil mijn inschrijving aanpassen (meer- of minder)?

Er is een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan je inschrijving ongedaan gemaakt worden, zonder opgaaf van redenen. Het totaalbedrag van de inleg wordt dan retour overgemaakt. Heb je je bedacht, e-mail ons dan op meedoen@cooperatiegoed.nl.

Heb je ingeschreven op participaties, maar wil je er graag meer? Dat kan, mits het binnen het maximaal aantal particpiaties per deelnemer past. Zie het projectmemorandum van het betreffende project voor het maximaal te verkrijgen aantal.

De inschrijving op participaties via ons ledenportaal kan per project 1x volledig doorlopen worden. Als je wilt inschrijven op extra participaties, dan ons graag e-mailen op meedoen@cooperatiegoed.nl onder vermelding van het project en het gewenste aantal extra participaties.

Je ontvangt daarna van ons een e-mail met de gegevens van de extra inschrijving en een iDeal-betaallink voor de inleg. Zodra het bedrag is voldaan, zullen we de inschrijving accorderen in ons systeem (definitief maken), waardoor het totaal aantal participaties in je account op ons ledenportaal geüpdatet wordt.

Ik heb een bewindvoerder, maar ik wil wel graag meedoen. Kan dat?

Zeker. Jijzelf en je bewindvoerder moeten dan lid zijn van coöperatie GOED. We hebben vervolgens de beschikking of machtiging van de vertegenwoordiging nodig en toestemming van je bewindvoerder. 

Naast dat jullie lid zijn van GOED, moeten wij jullie ook koppelen in het ledenportaal. De bewindvoerder of gemachtigde kan na de koppeling via het eigen account dan de inschrijving verzorgen. Zie onze handleiding ledenportal voor uitleg over hoe je kunt schakelen tussen accounts en hoe je je kunt inschrijven.

Graag ontvangen we vanaf het e-mailadres van de bewindvoerder of vertegenwoordiger de beschikking of machtiging op meedoen@cooperatiegoed.nl. Na toewijzing van de participaties zal dit document opgenomen worden in het participatieregister.

Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Richtlijnen-bewindvoerder-rechtbank-Midden-Nederland.pdf (zie punt5,5)

Wat gebeurt er als er te veel inschrijvingen zijn?

Per uitgifte is er vastgesteld hoeveel participaties verkocht moeten worden, en dit is ook opgenomen in het desbetreffende Projectmemorandum. Tijdens de inschrijfperiode kunnen leden zich inschrijven op participaties. Coöperatie GOED beëindigd de uitgifte eerder als het benodigde aantal participaties is behaald. Maar deze beëindiging is een handmatige handeling, dus het kan voorkomen dat er overtekend wordt.

Coöperatie GOED behoud zich het recht om deze inschrijvingen te weigeren, maar zal zich inspannen om tegemoet te komen aan deze inschrijvers.

Bijvoorbeeld door de inschrijvingen vast te houden tot na de controle op de andere inschrijvingen. Indien er inschrijvingen zijn die niet aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen ze alsnog participeren binnen het vrijgekomen aantal.

Mocht het hierna dan nog niet lukken om de participaties te verkrijgen, dan ontvangen deze inschrijvers de inleg retour, maar krijgen ze voorrang bij de opvolgende uitgifte.

Participaties – Risico’s

Wat zijn de risico’s?

Investeren of beleggen kan niet zonder risico. Wij voelen ons verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met middelen die onze leden investeren in onze projecten. In hoofdstuk 4 van het ‘Informatiememorandum’ zetten wij de belangrijkste algemeen geldende risico’s, die in grote mate op dit project van toepassing zijn, voor je op een rij en leggen uit hoe we die zoveel mogelijk beperken. Wij vinden het van groot belang dat dit hoofdstuk wordt gelezen en begrepen wordt, en dat eventuele vragen gesteld worden vóór je participaties aanschaft.

“Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden, spreid je investeringen om risico’s te beheersen en investeer nooit geld wat je niet kunt missen.” Aldus het Nibud. Kijk op nibud.nl voor meer informatie. 

Waarom is er geen AFM-toezicht?

Participaties kwalificeren als ‘effect’, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). Door de omvang van deze uitgifte participaties, zoals omschreven in het informatiememorandum, is voor de uitgifte op grond van   artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling WFT geen door de AFM goedgekeurd prospectus vereist en staat de uitgifte niet onder toezicht van de AFM. 

Wat gebeurt er als de pand-eigenaar het pand verkoopt?

Er is recht van opstal, dus deze gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Afkopen kan ook, maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk niet omdat dit erg veel geld kost.

Is de installatie verzekerd?

Ja. We hebben voor al onze ‘zon op dak’ projecten een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering. Tevens reserveren we een percentage van de bruto-opbrengst als veiligheidsreserve. Zie hiervoor punt 3.7 in ons Informatiememorandum.

Wat als de dakbekleding van het zonnedak vervangen moet worden?

Bij het project Eventbar is het dak vooraf geïnspecteerd. Het dak is ongeveer 2 jaar oud en in zeer goede staat. Het is onwaarschijnlijk dat hier tijdens de looptijd iets aan moet gebeuren.

Participaties – Overig

Moet ik belasting betalen over GOED-participaties?

Participaties worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Bij je belastingaangifte moet je daarom de waarde van je participaties optellen bij je vermogen (in box 3). Je betaalt vermogensbelasting over het deel van je financiële bezittingen dat hoger is dan het zogenaamde heffingsvrije vermogen.

Als participant ontvang je van de coöperatie GOED jaarlijks een waardestaat. Deze kun je gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte.

Krijg ik voor mijn participatie een vrijstelling voor Box 3?

Nee. De vrijstelling geldt alleen voor beleggingen uitgegeven door aangewezen ‘groenfondsen’.  Klik hier voor meer informatie hierover.

Mag ik mijn lidmaatschap van GOED opzeggen binnen de looptijd van de GOED-participatie?

Je mag je lidmaatschap altijd opzeggen, maar alleen leden mogen participaties bezitten. Zie Hoofdstuk 7. Overdraagbaarheid, in ons Participatiereglement  voor meer informatie.

Doneren

Waarom lukt doneren via de website niet?

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Je hebt een daglimiet ingesteld bij je bank en je hebt deze bereikt
    Wanneer je op of over je daglimiet zit, kun je geen betalingen meer uitvoeren. Probeer het dan een andere dag nogmaals.
  2. Je hebt onvoldoende saldo op de rekening
    Wanneer je niet voldoende saldo op je rekening hebt staan, dan blokkeert je bank de transactie. Probeer het dan op een later moment nogmaals.
Ik wil graag doneren, mag ikzelf de hoogte van het bedrag bepalen?

Via onze donatiemodule kun je een bedrag selecteren of zelf een bedrag invullen.

Kan ik doneren met creditcard of PayPal?

Dat is helaas niet mogelijk. Met onze online betaaldienst bieden we alleen de mogelijkheid om via iDeal en Bancontact te doneren. Het is niet mogelijk om met andere betaalmethodes te doneren.

Kan ik ook een donatie doen met een reguliere bankoverschrijving?

Zeker. Je kunt ook doneren met een bankoverschrijving. Maak dan je donatie over op NL52TRIO0788777785 ten name van coöperatie GOED te Groningen. Vind je het leuk als we contact met je opnemen om je te bedanken voor je donatie? Zet dan je e-mailadres in het omschrijvingsveld bij de bankoverschrijving. 

ALV (algemene ledenvergadering)

Waarom word ik uitgenodigd voor een ALV?

Als coöperatie zijn we verplicht om één keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. Deze vergadering is een officiële bijeenkomst waarin alle leden van coöperatie GOED mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de coöperatie.

Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid om mee te stemmen. Alle leden hebben stemrecht, dus de stem van iedere GOEDe Vriend telt! Daarnaast krijgen leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de ALV?

Je bent niet verplicht om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering.

Ik wil graag stemmen op de ALV, maar ik kan dan niet. Mag ik iemand machtigen?

Ja. Je mag een ander lid machtigen om voor je te stemmen tijdens de ALV. Zie ons  huishoudelijk reglement voor de voorwaarden en klik hier voor onze  volmacht.

Heb je een andere vraag? Stel hem…