Zonneweide A28 Assen-West

Lees hier alles over het project.

Bij de afrit van de A28 bij Assen-West ligt een stukje braakliggende grond dat door de gemeente Assen is aangewezen als geschikte plek voor een kleine zonneweide. Coöperatie GOED heeft van het Rijk, die eigenaar van de grond is, de mogelijkheid gekregen hier een kleine zonneweide aan te leggen. De opbrengsten daarvan zetten zij in om energiearmoede in Assen te verlichten en/of lokale maatschappelijke doelen te steunen. Tegelijk krijgen ook de biodiversiteit en bodemkwaliteit van dit stuk grond een positieve boost.

Initiatiefnemer Musetta Blaauw: “Wij vinden het daarnaast belangrijk dat we omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het ontwerp van de zonneweide. Zo doen we zoveel mogelijk recht aan de wensen van de omgeving en benutten we bovendien de inbreng van alle betrokkenen.”

Planning voor de uitvoering

Om straks echt groen te kunnen opwekken en de opbrengsten te verdelen, moeten we eerst een aantal stappen zetten. Nog even geduld, maar naar verwachting is het in 2023 zover!

December 2021
Uitwerking van ontwerp op basis van inbreng en suggesties 

Eerste kwartaal 2022
Aanvragen omgevingsvergunning bij de gemeente
Onderzoek archeologie, watertoets, stikstofberekening, participatieplan

Tweede kwartaal 2022
Terinzagelegging

Derde kwartaal 2022
Verlening vergunning en aanvraag subsidie

2023
Uitvoering

Bijeenkomsten

Meedenken over het ontwerp
24 november 2021


Op 24 november 2021 vond een online informatie- en ontwerpbijeenkomst voor geïnteresseerden plaats. Wil je nalezen wat hier besproken is? Download dan 
hier het verslag van de bijeenkomst via onderstaande knop.


Presentatie conceptontwerp
2 maart 2022


Op basis van de ideeën en suggesties uit eerdere gesprekken met omwonenden en van aanwezigen tijdens de vorige bijeenkomst (op 24 november) zijn het landschappelijk ontwerp en ecologie verder uitgewerkt. Het gaat om een concept. In de bijeenkomst op 2 maart is de stand van zaken gepresenteerd en was er ruimte om hierover van gedachten te wisselen. Download hier het verslag van de bijeenkomst en hier de bijbehorende presentatie.


Presentatie voor adviesgroep Zonneparken in Assen
31 augustus 2022

Op 31 augustus 2022 vond een presentatie voor de adviesgroep Zonneparken in Assen plaats. Deze adviesgroep van inwoners van de gemeente Assen adviseert de gemeenteraad over zonnepark-initiatieven. De leden oordeelden allemaal positief over ons project.  Bekijk hier de presentatie: het is een samenvatting van het traject tot zover.