Zonneweide A28 Assen-West

Lees hier alles over het projectDe gemeente Assen heeft de vergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een kleine zonneweide, ter hoogte van de afslag Assen-West aan de A28. Deze zonneweide is van en voor Assen. Er zijn veel mensen die niet kunnen investeren in het verduurzamen van hun huis, maar de energierekening blijft stijgen. Deze zonneweide wordt gebouwd om die mensen te steunen die met energiearmoede te maken hebben en zo kansengelijkheid te vergroten.

De zon schijnt voor iedereen, dus ook als je zelf geen zonnepanelen kunt aanschaffen of er geen geschikte ruimte voor hebt, kun je profiteren van deze weide. Elk jaar worden de opbrengsten opnieuw maatschappelijk verdeeld binnen Assen. En dit doen Assenaren zelf, omdat zij het beste weten waar de opbrengsten het hardste nodig zijn. Hiervoor hoef je je alleen maar gratis aan te melden.

De zonneweide is ook juist voor de mensen die wél zelf kunnen verduurzamen, want als je gratis lid wordt, steun je dit project. Jij zorgt er dus indirect voor dat misschien zelfs je eigen buur verlichting kan geven in energiekosten. Of ook een keer nieuwe sportschoenen voor de kinderen kan kopen of een avondje uit kan betalen. De opbrengsten worden maatschappelijk verdeeld, dat betekent dat het ook ingezet kan worden op sport, cultuur, natuur of verbinding in je buurt.

Foto zonnepanelen door WUR

Een zonneweide met (sociale) impact

De zonneweide is een coöperatief project. Dat houdt in dat iedereen mee profiteert van de opbrengsten. Je hoeft niet te investeren om mee te beslissen waar de opbrengsten naartoe gaan. Als lid van de coöperatie besluit je elk jaar mee over de belangrijkste thema’s binnen Assen. Of dat nou sport, cultuur, sociale impact of natuur is. We dienen dus meerdere doelen tegelijk: Het opwekken van groene energie, kansengelijkheid vergroten en de natuur een boost geven.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we jouw steun nodig. Word gratis lid en help daardoor mee aan het verkrijgen de SCE-subsidie zodat een groot deel van de zonneweide financieel gedekt is. Wil je meer doen dan alleen lid worden? Doneer GOEDgeld. Wist je dat elke euro door de zon nog eens verdrievoudigd wordt? Bedenk wat voor prachtige dingen we binnen Assen kunnen realiseren samen!

Waar komt de zonneweide precies?

De zonneweide wordt gebouwd op een braakliggend stuk grond tussen de A28, Balkenweg en de Balkendwarsweg. Dit ligt tussen de wijken Kloosterveen en Assen Zuid.

Klik op de kaart hiernaast om in- of uit te zoomen op de locatie van de zonneweide.

Beluister het radiofragment van RTV Drenthe

13 november 2021 waren wij tafelgast bij Margriet Benak in Cassata van RTV Drenthe. Daarin vertellen wij meer over de zonneweide en wat de drijfveren van de initiatiefnemer van coöperatie GOED zijn. 

Beluister het fragment door op de YouTube video hiernaast te klikken.

Waarom doneren of participeren?

De zon zorgt ervoor dat elke euro 135% meer waard wordt. Met dat in gedachten levert een donatie gratis geld op! Ook betekent een donatie dat wij geen lening hoeven af te sluiten. Dat betekent dat we die ook niet inclusief rente hoeven af te lossen. En geen aflossing betekent weer, juist, meer opbrengsten die ten goede kunnen komen aan de gemeenschap!

Investeren kan ook op basis van participatie. Dit is voor zowel voor bedrijven als voor particulieren dé mogelijkheid om je geld GOED te investeren. En het zou helemaal fantastisch zijn als we niet alleen dit stuk grond gebruiken, maar ook vooral grote daken inzetten. Bijvoorbeeld de kantorenpanden in de buurt, of grote schuren. Heb jij zo’n opweklocatie?Wil je deze groene stroom zelf ontvangen? Lees meer over de  groene stroom afnemen of neem contact met ons op.

Gehouden bijeenkomsten

Meedenken over het ontwerp | 24 november 2021

Op 24 november 2021 vond een online informatie- en ontwerpbijeenkomst voor geïnteresseerden plaats. Wil je nalezen wat hier besproken is? Download dan  hier het verslag van de bijeenkomst via onderstaande knop.

Presentatie concept ontwerp | 2 maart 2022

Op basis van de ideeën en suggesties uit eerdere gesprekken met omwonenden en van aanwezigen tijdens de vorige bijeenkomst (op 24 november) zijn het landschappelijk ontwerp en ecologie verder uitgewerkt. Het gaat om een concept. In de bijeenkomst op 2 maart is de stand van zaken gepresenteerd en was er ruimte om hierover van gedachten te wisselen. Download  hier het verslag van de bijeenkomst en  hier de bijbehorende presentatie.

Presentatie voor adviesgroep Zonneparken in Assen | 31 augustus 2022

Op 31 augustus 2022 vond een presentatie voor de adviesgroep Zonneparken in Assen plaats. Deze adviesgroep van inwoners van de gemeente Assen adviseert de gemeenteraad over zonnepark-initiatieven. De leden oordeelden allemaal positief over ons project.  Bekijk  hier de presentatie: het is een samenvatting van het traject tot zover.

Planning voor de uitvoering

Om straks echt groen te kunnen opwekken en de opbrengsten te verdelen, moeten we eerst een aantal stappen zetten. Nog even geduld, maar naar verwachting is het in 2024 zover!

December 2021
Uitwerking van ontwerp op basis van inbreng en suggesties van Assenaren 

Eerste kwartaal 2022
Aanvragen omgevingsvergunning bij de gemeente
Onderzoek archeologie, watertoets, stikstofberekening, participatieplan

Tweede kwartaal 2022
Terinzagelegging

Derde kwartaal 2022
Verlening vergunning en aanvraag subsidie

2023
Start van de bouw en beplanting

2024
Realisatie

Woon jij in Assen? Beslis mee!