Over coöperatie GOED

Samen groene energie opwekken en de opbrengsten delen: daar staat coöperatie GOED voor. Ontdek hieronder onze missie, wat een energiecoöperatie is en hoe wij het anders doen.

Onze missie: bijdragen aan een sociale samenleving en klimaatverandering tegengaan

De energieprijzen zijn historisch hoog. Hierdoor komen huishoudens en maatschappelijke organisaties, zoals sport- en cultuurverenigingen, in financiële problemen. Tegelijkertijd weet iedereen dat de energietransitie nodig is voor een duurzame samenleving. 

Met GOED pakken we beide problemen in één klap aan. De opbrengsten van onze groene-opwekprojecten door heel Nederland delen wij uit aan huishoudens en maatschappelijke organisaties die dat goed kunnen gebruikenZo werken we aan een eerlijke, inclusieve energietransitie. 

We ontwikkelen als een ontwikkelaar, exploiteren als een coöperatie, uitdelen als een goed doel.

GOEDe Vrienden ondersteunen deze missie met hun (gratis) lidmaatschap. Je wordt dus niet lid voor je eigen portemonnee, maar voor die van een ander! 


Hoe dat in zijn werk gaat, ontdek je…

Wat is een energiecoöperatie?

Coöperatie GOED is een energiecoöperatie. ‘Wat is dat?’, vraag je je misschien wel af. Een energiecoöperatie is een groep inwoners die samen aan de slag gaan om duurzame lokale energie opwekken. Een coöperatie is een bedrijfsvorm en heeft, net als een vereniging, een bestuur en leden. Samen zijn zij eigenaar van de groene-opwekinstallatie en dus de stroom die zij ermee opwekken. Ze verkopen de stroom en kunnen de winst zelf houden of investeren in (bijvoorbeeld) hun buurt.

Onze coöperatie heeft “uitgesloten aansprakelijkheid”. Dat betekent dat je wél samen eigenaar bent en beslist over de opbrengsten, maar dat als er onverhoopt iets mis zou gaan, de individuele leden nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wel zo’n fijn gevoel!

Wij doen het anders!

De energiecoöperatie ontwikkelt energieprojecten die geld opleveren, net zoals “gewone” bedrijven dat doen. Maar, in een energiecoöperatie beslissen de leden samen wat er met de opbrengsten gebeurt. In de statuten van coöperatie GOED is de missie vastgelegd. Iedereen die lid, GOEDe Vriend, wordt, wil hetzelfde met de opbrengsten: inzetten voor zaken die we belangrijk vinden in de samenleving. Zoals het verduurzamen van sportaccommodaties of het helpen van mensen in energiearmoede.

Wij staan voor een eerlijkere verdeling van het geld dat met de energietransitie verdiend wordt. Niet in de zakken van grote commerciële projectontwikkelaars of buitenlandse investeringen. Bij coöperatie GOED word je lid omdat je het belangrijk vindt dat we met duurzame-opwekprojecten diegenen helpen die nu achterblijven.

Werelddoelen van Verenigde Naties

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen van de Verenigde Naties om de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen variëren van het tegengaan van honger, armoede en ongelijkheid tot eerlijk werk en duurzame energie en gemeenschappen.

Met coöperatie GOED doen wij er alles aan om ons steentje hieraan bij te dragen. Als eerste wekken we duurzame, hernieuwbare stroom op waardoor klimaatverandering tegengegaan wordt (SDG7, SDG13). Dit doen we niet alleen: bij de energietransitie betrekken we diverse mensen en organisaties (SDG11, SDG17). 

Met elkaar zorgen we ervoor dat de opbrengsten terechtkomen bij huishoudens in energiearmoede (SDG1, SDG2, SDG10) en geven we sport-, cultuur-, en sociale organisaties financiële ruimte om meer van hun doelen te verwezenlijken (SDG3).

Coöperatie GOED helpt de ontvangers van de opbrengsten om dit in te zetten voor verdere verduurzaming van hun woning of pand (SDG7, SDG13).

Oprichtingsbestuur

De leden van het oprichtingsbestuur zijn al een tijd actief in de duurzame sector. Gedreven door ambitie om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en te versnellen, richtten zij coöperatie GOED op.

Links op de foto hierboven: Musetta Blaauw 
Rechts: Hotze Hofstra
En hun dochtertje Ruan


Doe jij ook mee?
Als (kosteloos) lid ondersteun je onze missie!