GOEDe opweklocatie aanmelden

Om zoveel mogelijk GOEDgeld uit te delen, hebben we zoveel mogelijk opweklocaties nodig. Ben of ken jij iemand met een beschikbaar dak (of veld of andere geschikte opweklocatie)? Laat het ons weten!

Neem mijn dak maar!

Lege daken inzetten voor het opwekken van duurzame energie is áltijd een goed idee, maar soms kan het voor de dakeigenaar financieel niet uit. Zonde om het dak leeg te laten terwijl er wél zonnepanelen op kunnen, toch? Als je je dak beschikbaar stelt aan coöperatie GOED, zorgen wij ervoor dat de financiering geregeld wordt en het project soepel en vlot wordt uitgevoerd. Én dat de opbrengsten worden ingezet tegen energiearmoede of andere maatschappelijke doelen.

NB: Onze focus ligt op daken, maar andere opweklocaties zijn ook welkom!

Waarom je dak beschikbaar stellen?

De dakeigenaar ontvangt een symbolische retributie (ca. 2-3 euro per paneel per jaar) en draagt met het beschikbaar stellen van het dak bij aan onze samenleving. De opbrengsten van het zonnedak gaan naar een maatschappelijk doel. Hoofdzakelijk verlichten we energiearmoede voor mensen in jouw buurt, maar in overleg kunnen de opbrengsten ook een andere maatschappelijke bestemming krijgen. Bijvoorbeeld als bijdrage voor gezonde voeding in de kantine van de sportclub van je kinderen, of voor een cultureel centrum dat graag zou verduurzamen maar daar geen geld voor heeft.

Volledige ontzorging

Wij zijn al jaren actief in het ontzorgen van dakeigenaren: bij scholen, (boeren)bedrijven en maatschappelijke instanties hebben wij al de meest ingewikkelde dakprojecten uitgevoerd of vlot getrokken. Of het nou gedoe is met het aansluiten op het elektriciteitsnet of met een vergunning? We hebben het allemaal al eens meegemaakt en opgelost. Je weet dus zeker dat een ervaren ontwikkelingsteam met jouw dak bezig is, en dat alles veilig en gecontroleerd wordt uitgevoerd.

Hoe werkt het?

1. Aanmelding en quickscan
Als het dak bij ons wordt aangemeld, voeren we een vlugge dakscan uit om in te schatten of het dak potentie heeft. We kijken hierbij naar ligging ten opzichte van de zon, netcapaciteit en eigendomsituatie. Staan de seinen op groen? Dan plannen we een schouw op locatie in.

2. Schouw op locatie
Tijdens de schouw op locatie komt onze solar engineer langs om alle technische details op te halen en te inventariseren welk huiswerk gedaan moet worden om tot een succesvolle uitvoering te kunnen overgaan. Met een schouwrapport, waarin alle benodigde informatie staat, als resultaat.

3. Opstalovereenkomst
Nadat we in beeld hebben welk huiswerk moet worden uitgezocht, vindt er een go/no-go moment plaats: zien de dakeigenaar én de coöperatie het zitten om dit project te gaan uitvoeren? Zo ja, dan sluiten we hier een opstalovereenkomst af waarin we de afspraken vastleggen.

4. Projectontwikkeling
Al het huiswerk gaan wij regelen. Dat doen wij allemaal. De dakeigenaar heeft er geen omkijken naar: de subsidieaanvraag, de verzekeringen, daksterkteberekeningen, aanpassen van de aansluiting op het net, etc. We zetten alles klaar om uitgevoerd te worden.

5. Uitvoering
Een gecertificeerde installateur zal in overleg met de dakeigenaar de zonnestroominstallatie plaatsen en aansluiten. Daarna voeren wij een technische keuring uit om te controleren of alles netjes en veilig is uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Wat voor daken zoeken jullie?

Alle daken zijn welkom: boerenschuren, platte gymzalen, schuine kerkdaken en alles wat daar op lijkt.

Waar moet een dak aan voldoen?

Er zijn een aantal randvoorwaarden waar een dak aan moet voldoen.

Het dak moet ten eerste groot genoeg zijn: een oppervlakte van ca 80-100 m2 is wel nodig.

Daarnaast moet het dak natuurlijk in de zon liggen. Dus als er veel schaduw op valt door hoge bomen of bebouwing erom heen, dan is er geen project op te realiseren.

Het dak mag plat zijn, of op oost, zuid of west zijn georiënteerd. Een dak dat op het noorden ligt, levert helaas ook te weinig op.

Voldoet het dak aan bovenstaande eisen én ben je zelf de eigenaar van het vastgoed of heeft de eigenaar akkoord gegeven dat het dak beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen? Meld dan het dak bij ons aan, dan voeren wij de quickscan uit om te kijken of het dak echt interessant is.

Wat als mijn dak ongeschikt blijkt?

Er zijn heel veel redenen waarom daken soms ongeschikt blijken. Soms is de constructie niet sterk genoeg om de belasting van de zonnepanelen te dragen of zijn er geen mogelijkheden om de opgewekte stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Voor veel van deze obstakels zijn oplossingen te vinden, maar daarbij is het altijd een afweging maken tussen kosten en opbrengsten. Wij zoeken dat allemaal uit, waarna er een go/no-go moment plaatsvindt.

Ik heb een groot dak en wil ook zonnepanelen voor mijzelf. Kunnen jullie iets met de ruimte die ik overhoud op het dak?

Jazeker! Daar hebben we ook ervaring mee: twee zonnestroominstallaties op één dak, waarvan de ene aangesloten zit op de meter van de dakeigenaar en de andere op een extra bijgeplaatste meter voor coöperatie GOED.

Opweklocatie aanmelden