Strandeiland Amsterdam


Lees hier alles over het project.

In 2040 is Strandeiland een nieuwe Amsterdamse stadswijk aan het IJmeer. Strandeiland wordt in fases gebouwd. Voordat er gebouwd kan worden moet het land zakken en tot rust komen. Dit heet zetten. Om dit stuk land in de tussentijd goed te benutten heeft de gemeente Amsterdam ons de tender toegekend om een tijdelijke zonneweide te realiseren. Samen met zoveel mogelijk Amsterdammers en Weespers zorgen we voor een sociaal, ecologisch en coöperatieve zonneweide waarvan de opbrengsten volledig tegemoetkomen aan inwoners van de gemeente Amsterdam. 

Foto’s door WUR

Zonneweide voor en door Amsterdam

De bouw van de zonneweide start naar verwachting in 2024. Op het braakliggende terrein kunnen de panelen van de zonneweide voor minimaal 13 jaar duurzame energie opwekken. De zonneweide sluit hierbij aan op de duurzaamheidsdoelstellingen voor het eiland, waar duurzaam gebruik van energie een belangrijk onderdeel is. Ook wordt de zonneweide natuurinclusief aangelegd, en draagt deze bij aan de tijdelijke natuur op Strandeiland.

Natuur inclusief
Doordat de zonnepanelen hoog en verspreid worden geïnstalleerd, is er ruimte voor tal van planten, bomen en kruiden. De hagen rondom het terrein en de zonnepanelen zorgen voor reductie van de wind op het maaiveld. Ontwikkeling van de kruiden kunnen daardoor plaatsvinden. Het onderhoud en beheer is extensief en vooral gericht op de ontwikkeling van het bodemleven en de ontwikkeling van de kruidenrijke vegetatie met vooral insecten- en vogelsoorten. Een hovenierbedrijf dat gespecialiseerd is in ecologisch en natuurbeheer van terreinen wordt hiertoe ingeschakeld.

Woon jij in Amsterdam?
Wij roepen iedere Amsterdammer die wil meedenken én meebeslissen over hoe de opbrengsten lokaal ingezet kunnen worden voor deze maatschappelijke doelen om zich te aan te melden als
GOEDe Vriend . De financiering zal aangevuld worden met publieke financiering en eventueel een bancaire lening. Meer informatie vind je op investeer GOED.

Opbrengstenverdeling
Zowel het eigendom, de zeggenschap als de verdeling van de opbrengsten zijn van, voor en door Amsterdammers. Belangrijke maatschappelijke problemen zoals armoede en ongelijkheid in Amsterdam worden met de opbrengsten van deze duurzame energie tegengegaan.


Woon jij in gemeente Amsterdam?