GOED-participaties
Nienoord (concept)


Investeer GOED!

Projectinformatie

Laden…

Kerngegevens van deze uitgifte
Uitgevende instelling

coöperatie GOED U.A. (KVK 75824213) 

Type participatie

Obligaties in een obligatielening. 

Schuldbewijs van coöperatie GOED U.A. aan de participant met recht op de opbrengsten van de investering van coöperatie GOED in het project Nienoord, in de vorm van een vaste rente van 4% per jaar over het uitstaande bedrag en met een recht op terugbetaling.  

Uitgifte aan

Inwoners en bedrijven in heel Nederland. Met de aanschaf van GOED-participaties worden inwoners en bedrijven automatisch kosteloos lid van coöperatie GOED U.A.

Minimum/maximum participatie

Minimum participatie:

Maximum participatie:

Één GOED-participatie à € 50,-

154 GOED-participatie à € 7700,-

Transactiekosten

Vrijwillige bijdrage in de transactiekosten. De transactiekosten bedragen 1% van de waarde van een GOED-participatie. 

Rente, looptijd en terugbetaling (aflossing)

Rente:

Looptijd:

Terugbetaling (aflossing):

Vast; 4% per jaar

Gelijke looptijd met toegekende SCE-subsidie: 15 jaar.

Annuïtair in 15 gelijke delen, jaarlijks achteraf. 

Start/einde inschrijving

Start inschrijving:

Einde inschrijving:

10 januari 2023

.

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijver tekent een participatie-overeenkomst met coöperatie GOED U.A. en wordt met de aanschaf van participaties automatisch lid van coöperatie GOED U.A. Het lidmaatschap van coöperatie GOED is gratis.

Doel van uitgifte

Ophalen van benodigde financiering voor GOED-project Nienoord.

Aflossingsschema

Coöperatie GOED lost de participaties volgens een annuïtair aflossingsschema af. Dat betekent dat de lening en rente in 15 gelijke delen worden terugbetaald na afloop van een periode van 12 maanden. Het annuïtaire aflossingsschema per GOED-participatie is als volgt:

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hoofdsom

€ 50,00

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

Annuiteit

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

Aflossing

€ 2,50

€ 2,60

€ 2,70

€ 2,81

€ 2,92

€ 3,04

€ 3,16

€ 3,29

€ 3,42

€ 3,55

€ 3,70

€ 3,84

€ 4,00

€ 4,16

€ 4,32

Rente

€ 2,00

€ 1,90

€ 1,80

€ 1,69

€ 1,58

€ 1,46

€ 1,34

€ 1,21

€ 1,08

€ 0,94

€ 0,80

€ 0,65

€ 0,50

€ 0,34

€ 0,17

Waarde na aflossing

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

€ 0,00

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;

Spreid uw investeringen om risico’s te beheersen;

Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

Wil jij onze missie steunen?