GOED-participaties
Zonneweide Assen A28


Investeer GOED!

GOED gaat voor een betere wereld, help jij ons mee?

Eind 2022 hebben wij ervoor gekozen om een switch te maken voor de financiering voor onze projecten. In plaats van de rente te betalen aan de bank, doen we dit namelijk liever aan de mensen die onze missie steunen. Vanaf €50,- kan iedereen meedoen. Hiervoor krijg je dan een GOED-participatie. Daarmee draag je bij aan onze GOEDe projecten én krijg je daar bovenop jaarlijks 4% rente. 

De maximale inleg per project is afhankelijk van de totale omvang, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Voor dit project staat het maximum per persoon of organisatie op ??? participaties (€????,-).

Hoe doen we GOED met dit project?

Met de zonneweide gaat coöperatie GOED duurzame energie opwekken en alle opbrengsten weggeven aan maatschappelijke doelen in Assen. Denk aan het tegengaan van energiearmoede en het betaalbaar houden van energielasten voor sport en cultuur.

Op basis van de ideeën en suggesties van omwonenden en geïnteresseerden tijdens bijeenkomsten in 2022 zijn het landschappelijk ontwerp en de ecologische uitgangspunten vastgelegd. De zonneweide bestaat niet alleen uit zonnepanelen, maar er is ook veel aandacht om de biodiversiteit te versterken. 

Hoe ziet de financiering er dan uit?

Voor dit project willen we ??% van de financiering ophalen met GOED-participaties. Wanneer er onvoldoende GOED-participaties worden uitgegeven om ??% van het project te financieren, kunnen we het resterende bedrag voorgefinancierd krijgen van ???. Bij de projecten die open gesteld worden voor GOED-participaties is er altijd sprake van een sluitende businesscase en zijn alle ontwikkelrisico’s weggenomen.

Inschrijven kan binnenkort via de gele knop boven aan de pagina! Meer weten? Lees hieronder de uitgebreide projectdocumentatie of bekijk kerngegevens van deze uitgifte.


Kerngegevens van deze uitgifte
Uitgevende instelling

Coöperatie GOED U.A. (KVK 75824213) 

Type participatie

Obligaties in een obligatielening. 

Schuldbewijs van coöperatie GOED U.A. aan de participant met recht op de opbrengsten van de investering van coöperatie GOED in het project Nienoord, in de vorm van een vaste rente van 4% per jaar over het uitstaande bedrag en met een recht op terugbetaling.  

Uitgifte aan

Inwoners en bedrijven in heel Nederland. Met de aanschaf van GOED-participaties worden inwoners en bedrijven automatisch kosteloos lid van coöperatie GOED U.A.

Minimum/maximum participatie

Minimum participatie:

Maximum participatie:

Één GOED-participatie à € 50,-

145 GOED-participatie à € 7250,-

Transactiekosten

Je bepaalt zelf of je wilt bijdragen in de transactiekosten of niet.


Wil je bijdragen in de transactiekosten, maar weet niet precies voor hoeveel?

Bij de uitgifte van GOED-participaties maakt coöperatie GOED kosten per deelnemer en per participatie. Per deelnemer zijn de kosten ongeveer €2 (ledenportaal + iDeal kosten). Per participatie zijn de kosten ongeveer €0,50. Wil je je volledige transactiekosten dekken? Dan is de som dus (aantal participaties x 0,5) + 2. Je mag uiteraard ook een lager (of hoger) bedrag kiezen, ook met een donatie van een deel van de transactiekosten help je ons namelijk al om nog meer GOED te doen.

Rente, looptijd en terugbetaling (aflossing)

Rente:

Looptijd:

Terugbetaling (aflossing):

Vast; 4% per jaar

Gelijke looptijd met toegekende SCE-subsidie: 15 jaar.

Annuïtair in 15 gelijke delen, jaarlijks achteraf. 

Start/einde inschrijving

Start inschrijving:

Einde inschrijving:

3 mei 2023

2 september 2023

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijver tekent een participatie-overeenkomst met coöperatie GOED U.A. en wordt met de aanschaf van participaties automatisch lid van coöperatie GOED U.A. Het lidmaatschap van coöperatie GOED is gratis.

Doel van uitgifte

Ophalen van benodigde financiering voor GOED-project Augustinusga.

Aflossingsschema

Coöperatie GOED lost de participaties volgens een annuïtair aflossingsschema af. Dat betekent dat de lening en rente in 15 gelijke delen worden terugbetaald na afloop van een periode van 12 maanden. Het annuïtaire aflossingsschema per GOED-participatie is als volgt:

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hoofdsom

€ 50,00

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

Annuiteit

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

Aflossing

€ 2,50

€ 2,60

€ 2,70

€ 2,81

€ 2,92

€ 3,04

€ 3,16

€ 3,29

€ 3,42

€ 3,55

€ 3,70

€ 3,84

€ 4,00

€ 4,16

€ 4,32

Rente

€ 2,00

€ 1,90

€ 1,80

€ 1,69

€ 1,58

€ 1,46

€ 1,34

€ 1,21

€ 1,08

€ 0,94

€ 0,80

€ 0,65

€ 0,50

€ 0,34

€ 0,17

Waarde na aflossing

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

€ 0,00

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;

Spreid uw investeringen om risico’s te beheersen;

Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

Wil jij onze missie steunen?