Pilot zonnepanelen voor huurders van Patrimonium

Zonnedak aan de Schoolholm in Groningen

Christelijke Woningstichting Patrimonium is met coöperatie GOED een pilot gestart om zonnepanelen te plaatsen op appartementencomplexen en de opbrengsten te verdelen onder de bewoners. Huishoudens die wonen in een appartementencomplex hebben vaak geen mogelijkheden om zelf duurzame stroom op te wekken: er is weinig dak, zijn veel woningen, én een kabel naar elke meterkast trekken is technisch vaak onhaalbaar. Patrimonium wil daar dus verandering in brengen.

Twee zonnedaken aan de Schoolholm in Groningen zonnedaken op Landgoed Nienoord

In de pilot ‘Zon Op Alle Daken’ zijn op twee appartementencomplexen van Patrimonium, aan de Schoolholm in het centrum van Groningen, zonnepanelen geplaatst. Deze zijn rechtstreeks aangesloten op het energienet. Via de Postcoderoosregeling worden door coöperatie GOED opbrengsten gerealiseerd. Elk jaar ontvangen de huurders van de twee complexen hun deel van deze opbrengsten, GOEDgeld genaamd, op hun bankrekening.

“De pilot ‘Zon Op Alle Daken’ leert ons dat voor onze huurders in appartementencomplexen ook mogelijkheden zijn om te profiteren van zonnestroom”, aldus Kees van der Berg, manager Vastgoed van Patrimonium. “Coöperatie GOED legt de panelen en verdeelt de opbrengsten onder onze huurders. De huurders hebben geen overlast in hun woning en ook van een huurverhoging is geen sprake.” Huurders kunnen dit GOEDgeld gebruiken om hun energierekening te betalen en krijgen desgewenst hulp van Patrimonium en coöperatie GOED bij hoe ze het geld kunnen gebruiken voor energiebesparende maatregelen die de energierekening structureel verlagen.

Kees van den Berg (Patrimonium) en Musetta Blaauw (coöperatie GOED) leggen zonnepaneel op dak aan Schoolholm

Groene stroom opwekken en de opbrengsten delen

Coöperatie GOED is een burgerbeweging die duurzame opwek inzet voor positieve maatschappelijke verandering: tegengaan van armoede, versterken van sport en cultuur, en het bijdragen aan sociale cohesie. “Een eerlijke energietransitie dus”, zegt initiatiefnemer Musetta Blaauw. “Er wordt ontzettend veel geld verdiend met zonneparken en windmolens, maar veel te weinig daarvan landt bij de mensen die het ’t zwaarst hebben. Dat willen wij veranderen.”

De missie ondersteunen door gratis lid te worden

Coöperatie GOED is een burgerbeweging en heeft leden nodig. Daarom roept zij iedereen die goed wil doen op om lid te worden. “Doe mee, word lid! Met het gratis lidmaatschap mag je jezelf GOEDe Vriend noemen en zorg je ervoor dat we meer van zulke projecten kunnen realiseren. We kunnen zo namelijk gebruikmaken van een subsidieregeling. En: hoe groter onze burgerbeweging, hoe groter onze stem, hoe meer mensen en bedrijven hun lege daken beschikbaar stellen”, roept Blaauw op.

Bron: nu.nl