Investeer in GOEDe projecten!

Vanaf maandag 3 oktober is het voor het eerst mogelijk om te investeren in de projecten van coöperatie GOED. Met deze projecten wordt duurzame energie opgewekt en worden de opbrengsten hiervan gebruikt om energiearmoede tegen te gaan. De coöperatie start met het uitgeven van GOED-participaties, die leveren eigen vermogen op waarmee de projecten van financiering voorzien worden.

GOED ontwikkelt opwekprojecten waarvan de netto-opbrengsten worden weggegeven aan huishoudens en organisaties in energiearmoede. Om de zonnepanelen of windmolens aan te schaffen is geld nodig. Bij de eerste projecten werd een financiering afgesloten bij een bank in ruil voor 15 jaar rente en aflossing. “Die rente en aflossing betalen we liever aan onze leden, zodat zij hun spaargeld GOED kunnen inzetten en onze projecten nog meer van onze leden worden” vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw.

Iedereen in Nederland kan intekenen voor GOED-participaties. Deze participaties zijn een obligatielening van de houder ervan aan coöperatie GOED en kennen een jaarlijkse aflossing vermeerderd met een vaste rente over de gehele looptijd. “Elke GOED-participatie heeft een waarde van €50 en wordt in 15 jaar terugbetaald” legt Blaauw uit. “Participanten weten vooraf precies hoeveel ze jaarlijks terugkrijgen. De rente staat voor de gehele looptijd vast.”

Coöperatie GOED benadrukt dat mensen die GOED-participaties willen aanschaffen zich goed moeten inlezen. “Daarvoor hebben we een informatiememorandum opgesteld en voor elke uitgifte ook nog een projectmemorandum. Hierin staat alles wat mensen moeten weten voor ze overgaan tot investeren” gaat Blaauw verder. “We willen voorkomen dat mensen geld investeren dat ze niet zolang kunnen missen.” 

De eerste uitgifte van GOED-participaties is bedoeld om geld op te halen voor het project Eventbar en omvat een totaal van 363 participaties met een totale waarde van €18.150. De participaties geven recht op een 15 jarige annuïtaire terugbetaling inclusief 4% rente. Dit najaar worden nog meer uitgiftes verwacht, onder andere voor de GOED Zonneweide in Assen en de dakprojecten op Landgoed Nienoord.

Meer informatie?
Om GOED-participaties aan te schaffen is een (kosteloos) lidmaatschap van coöperatie GOED noodzakelijk. Lid worden kan via www.cooperatiegoed.nl/aanmelden. Meer informatie over het investeren in GOED: https://www.cooperatiegoed.nl/investeren.