GOED zonnedak in Hilaard voor Dorpsbelang

Er gaat veel geld om in de energietransitie. Dat kun je het beste besteden aan een lokaal maatschappelijk doel, vinden Bert Hoekstra en Pietie Faber. Zij stellen het dak van hun loods in Hilaard beschikbaar aan coöperatie GOED, die er bijna 200 zonnepanelen op plaatste. De opbrengsten, GOEDgeld, van de duurzaam opgewekte stroom is voor het dorp. Dorpsbelang Hilaard mag het GOEDgeld inzetten voor duurzame projecten, zoals het verduurzamen van het dorpshuis.

De loods, waar onder andere alpaca’s in verblijven, van Bert Hoekstra en Pietie Faber bevindt zich aan de Van Aylvaleane in Hilaard. Na het asbestvrij maken van het dak via het project SamenZONderAsbest, kwam het dak beschikbaar om in te zetten voor de opwek van groene stroom. “Wij wilden graag dat het dak van onze loods een bijdrage zou geven aan de energietransitie én aan het dorp. Daarom was een coöperatief project een logische stap,” vertelt Pietie Faber “coöperatie GOED combineert deze twee wensen.” Via de Postcoderoosregeling heeft GOED subsidie aangevraagd en meer dan 30 huishoudens in het dorp werden lid van de coöperatie. Inmiddels liggen de 188 zonnepanelen op het dak en wacht het project alleen nog op een eigen netaansluiting van Liander.

Groene stroom opwekken en de opbrengsten delen

Coöperatie GOED is een burgerbeweging die duurzame opwek inzet voor positieve maatschappelijke verandering: tegengaan van armoede, versterken van sport en cultuur, en het bijdragen aan sociale cohesie. GOED staat voor Groen Opwekken En Delen. “Een eerlijke energietransitie dus”, zegt initiatiefnemer Musetta Blaauw. “Er wordt ontzettend veel geld verdiend met zonneparken en windmolens, maar veel te weinig daarvan komt terug in onze samenleving. Dat willen wij veranderen.” Bijvoorbeeld met dit zonnedak in Hilaard.

Elk dorp een coöperatief zonnedak

Elk dorp dat graag duurzame projecten in het dorp wil organiseren kan zich melden bij coöperatie GOED. Als een geschikt dak in of om het dorp beschikbaar wordt gesteld, ontwikkelt GOED er graag een zonproject op. De opbrengsten worden dan elk jaar beschikbaar gesteld voor het dorp. “Wij ontwikkelen graag meer van zulke projecten. Ze leveren meer duurzame energie op en zorgen ervoor dat er nog meer verduurzaming kan plaatsvinden op plekken waar de middelen schaars zijn”, stelt Musetta Blaauw. “Zo’n zonnedak draagt dus niet alleen bij aan de energietransitie, maar vooral ook aan de sociale impact in dorpen en wijken.” 

Bron: Ondernemend Friesland