De Assense zonneweide is vanaf nu écht in handen van Assenaren: “echt een mijlpaal”

Met de oprichting van een nieuwe energiecoöperatie, onder de naam Assens GOED, is de GOED zonneweide volledig van huishoudens en organisaties in Assen. Zo bepaal jij als Assenaar hoe de opbrengsten van de duurzame opwek in Assen verschil maken om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan.

Het oprichtingsbestuur van Assens GOED bestaat uit de (van oorsprong Assense) Rogier Kaatee namens maatschappelijke ontwikkelaar Robin Doet, Musetta Blaauw namens coöperatie GOED, en Vincent van der Krogt (19 jaar) namens de Assense jongeren. Aan het bestuur worden later nog twee Assenaren toegevoegd, om daarmee recht te doen aan een brede maatschappelijke vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van Assense jongeren

Vincent van der Krogt is misschien wel het jongste bestuurslid van een Nederlandse energiecoöperatie. Hij vindt het daarom ook belangrijk dat jonge Assenaren betrokken worden in dit project: “Deze zonneweide bouwen we voor de toekomstige generaties. Daarom zouden kinderen en jongeren juist zeggenschap moeten hebben over de opbrengsten. Vaak zien wij meer manieren om iets aan armoede te doen dan volwassenen die al denken in bepaalde patronen.” De zonneweide in Assen komt op een braakliggend terrein en wordt voorzien van inheemse beplanting, insectenhotels en een outdoor klaslokaal. “Hier kan natuureducatie gegeven worden, zodat meer mensen leren dat duurzame energie opwek hand in hand kan gaan met natuur”, vertelt Vincent.

Afbeelding: het (nu nog lege) veld waar de zonneweide na deze zomer gebouwd wordt.

Start bouw na de zomer

Het bouwen van de Zonneweide ter hoogte van de afslag Assen-West aan de A28, begint na de zomer. Eind dit jaar wekt hij daadwerkelijk groene, GOEDe stroom op. De leden van coöperatie GOED, wonend in Assen, zijn automatisch lid van Assens GOED. “Alle officiële taken, zoals het ledenbestand beheren en het regelen van de financiële zaken, worden door GOED uitgevoerd. Leden van Assens GOED brengen hun expertise van de lokale omgeving in zodat de opbrengsten terecht komen in Assen waar deze het hardst nodig is.” vertelt Musetta.

Technische kennis

Robin Doet is de maatschappelijke ontwikkelaar voor de zonneweide. Zij zorgen ervoor dat de technische aspecten allemaal soepel verlopen, ook als er problemen ontstaan. Rogier Kaatee is daarom vanuit Robin Doet ook bestuurslid, zodat er voldoende technische kennis is binnen het bestuur.

Ook mede-eigenaar van de Assense zonneweide worden? Dat kan via www.cooperatiegoed.nl/aanmelden. Meer informatie over de zonneweide kan je vinden via zonneweideassen.nl.