De nieuwe Postcoderoosregeling is per 1 maart weer geopend

De Postcoderoosregeling of SCE is er om duurzame-energieopwekking, zoals zonne-energie met zonnepanelen, te stimuleren

Sinds 1 maart is de Postcoderoosregeling (of de SCE) weer geopend! Coöperatie GOED maakt voor een aantal projecten gebruik van deze subsidieregeling. Maar wat is het precies en hoe werkt het? 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
De Postcoderoosregeling is een subsidie van het rijk om coöperatieve energieprojecten uit zon, wind of waterkracht te stimuleren. ‘Postcoderoosregeling’ is de naam die in de volksmond gebruikt, maar de regeling heet Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, oftewel SCE. De SCE 2022 staat open voor aanvragen vanaf 1 maart tot en met 1 december 2022. Het is de vervanger van de Regeling Verlaagd Tarief die tot april 2021 bestond.

Subsidiebedrag per geproduceerde kWh
De SCE kan worden aangevraagd voor een energieproject en loopt dan voor 15 jaar. Het vastgestelde bedrag in het jaar van aanvraag blijft hetzelfde over deze periode. De subsidie wordt uitgekeerd in een bedrag per geproduceerde kWh. De subsidiehoogte is het verschil tussen het basisbedrag en de energieprijs. Als de energieprijs lager is, ontvang je dus meer subsidie. Hierdoor geeft de SCE zekerheid over de winstgevendheid van een investering in duurzame energie!

Ter vergelijking: met 1 kWh kan je ongeveer 10 keer een liter water koken in de waterkoker

150 miljoen beschikbaar
In totaal is 150 miljoen euro beschikbaar dit jaar. Vorig jaar was de pot in een paar maanden leeg. We moeten er dus op tijd bij zijn. Momenteel heeft coöperatie GOED alweer meerdere aanvragen voor dit jaar lopen. En elke nieuwe locatie die we binnen krijgen, dienen we meteen in zodat we niet misgrijpen.

Voor VvE’s en coöperaties
Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de SCE is het zijn van een VvE of coöperatie, zoals coöperatie GOED. Dit betekent dat de leden (wij noemen hen GOEDe Vrienden) samen een project opzetten of ondersteunen. Daarbij is de voorwaarde dat alle leden in dezelfde en/of een aangrenzende postcode van het energieproject wonen.

Hoe werkt dat bij coöperatie GOED?
Door GOEDe Vrienden (leden) van coöperatie GOED kunnen we de SCE aanvragen en dus het project realiseren. Zo hebben we energieprojecten door heel Nederland en kunnen we de opbrengsten uitdelen als GOEDgeld aan diegenen die dat goed kunnen gebruiken.

Bronnen
RVO
Energie Samen