Toolkit


Klik op de afbeelding om te downloaden.

Nienoord

Teksten – Project algemeen

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 14 februari 2023

Coöperatie GOED opent financiële participatie voor verduurzamingsproject Nienoord

Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en Stichting Landgoed Nienoord werken samen met coöperatie GOED aan de verduurzaming van Nienoord. In verband met het broedseizoen worden nog dit kwartaal de eerste zonnepanelen geplaatst. De netto-opbrengsten van de panelen worden ingezet voor de verdere verduurzaming van Nienoord. Voor de financiering van dit project is nu de inschrijving van de GOED-participaties geopend.

Coöperatie GOED ontwikkelt opwekprojecten waarvan de netto-opbrengsten worden weggegeven aan maatschappelijke doelen of mensen in energiearmoede. Om de zonnepanelen aan te schaffen is geld nodig. Bij de eerste projecten werd een financiering afgesloten bij een bank in ruil voor 15 jaar rente en aflossing. “Die rente en aflossing betalen we liever aan onze leden, zodat zij hun spaargeld GOED kunnen inzetten en onze projecten nog meer van onze leden worden” vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw. 

Fonds Nieuwe Doen heeft een financiering ter beschikking gesteld ter hoogte van 50% van de totale investering. Voor het tweede deel van de investering geeft de coöperatie GOED-participaties uit. Deze participaties zijn een obligatielening aan coöperatie GOED. De participaties kosten €50 per stuk en hebben een annuïtaire uitbetaling gedurende 15 jaar. De participaties hebben een vaststaand rentepercentage van 4%. Deze uitgifte van GOED-participaties komt ten goede van project Nienoord en omvat een totaal van 1565 participaties met een totale waarde van €78.250,-. Elke GOED-participaties zorgt ervoor dat er over de gehele levensduur van de zonnepanelen op Nienoord ruim 1000 kilo CO2-uitstoot bespaard wordt.

Coöperatie GOED benadrukt dat mensen die GOED-participaties willen aanschaffen zich goed moeten inlezen. “Daarvoor hebben we een informatiememorandum opgesteld en voor elke uitgifte ook nog een projectmemorandum. Hierin staat alles wat mensen moeten weten voor ze overgaan tot investeren” gaat Blaauw verder. “We willen voorkomen dat mensen geld investeren dat ze niet zolang kunnen missen.” 

Meer informatie?

Om GOED-participaties aan te schaffen is een kosteloos lidmaatschap van de coöperatie noodzakelijk. Lid worden kan via  www.cooperatiegoed.nl/aanmeldenMeer informatie over het investeren in GOED:  www.cooperatiegoed.nl/investeren.

Teksten – GOED-participaties (obligaties)

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 18 januari 2023

Gemeente Assen verleent vergunning voor GOED-zonneweide Assen

De gemeente Assen heeft de vergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een kleine zonneweide, ter hoogte van de afslag Assen-West. Burgerinitiatief coöperatie GOED zal hierbij optreden als exploitant, met als doel om de netto-opbrengsten volledig ten goede te laten komen van het tegengaan van energiearmoede en het versterken van sport en cultuur in Assen.

Het braakliggende stuk grond in de oksel van de afrit A28 Assen-West is aangemerkt als geschikte locatie voor een zonneweide. Na een openbare tender, gewonnen door maatschappelijke onderneming Robin Doet in samenwerking met coöperatie GOED, zal de zonneweide ontwikkeld worden en geëxploiteerd door de coöperatie. In oktober gaf de gemeenteraad al unaniem goedkeuring aan het plan en is de periode van ter inzagelegging nu ook zonder bezwaren afgerond. Afgelopen maandag is de vergunning daarom officieel afgegeven.

Voor coöperatie GOED-initiatiefnemer Musetta Blaauw is het belangrijk dat de opbrengsten lokaal terechtkomen, maar ook het project lokaal gedragen wordt. Blaauw: “Wij vinden het belangrijk dat we Assenaren betrekken bij deze zonneweide. Zo nodigen we iedereen uit om kosteloos lid te worden van onze coöperatie en zullen we mogelijkheden bieden om te investeren en mee te denken over hoe we de opbrengsten zo goed mogelijk kunnen inzetten om armoede tegen te gaan en om sport en cultuur in Assen te versterken.”

Coöperatie GOED zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben onder andere Groningen, Sappemeer, Hilaard en Lichtenvoorde al één of meerdere GOED-daken, waarvan de opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen. 

Afbeeldingen – Nienoord

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 22 december 2022

Lokale energietransitie in gevaar na wegvallen financiering

Kleinschalige verduurzamingsprojecten zitten in de problemen nu bekend is geworden dat de het Provinciale energiefonds, Fonds Nieuwe Doen, is uitgeput. Daar komt bij dat er ook geen beeld is of en wanneer het Fonds weer gevuld wordt. Lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties luiden de noodklok met een brief aan de Provinciale Staten.

In de brief roepen Hotze Hofstra en Musetta Blaauw, ondersteund door diverse lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, de provincie Groningen op om zo spoedig mogelijk werk te maken van het probleem: “Wij luiden de noodklok en dringen erop aan dat er op zeer korte termijn een nieuw budget beschikbaar gesteld wordt, waarmee Fonds Nieuwe Doen ons en andere maatschappelijke initiatieven in staat kan stellen onze belangrijke bijdrage te leveren aan de eerlijke energietransitie in Groningen.”

Coöperatie GOED, het burgerinitiatief van Hotze en Musetta, werkt momenteel aan de verduurzaming van Landgoed Nienoord in Leek. Alleen de financiering rest nog om de ca. 1000 zonnepanelen te gaan plaatsen. De tijd dringt want voor de start van het broedseizoen op 15 maart moeten de werkzaamheden gereed zijn. Ook onderzoeken we of de methode achter coöperatie GOED oplossing kan bieden voor de torenhoge energiekosten van voorzieningen als dorps- en buurthuizen. Deze Zon Op Alle Daken-methode heeft als doel om de opbrengsten van zonnestroom ten goede te laten komen van de bestrijding van energiearmoede bij huishoudens en organisaties. 

De projecten van coöperatie GOED zijn slechts enkele voorbeelden van de verduurzamingsprojecten die leunen op de financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen. Het risico op vertraging is daardoor groot, waarbij de druk op de energielasten van deze en vele andere maatschappelijke organisaties blijft toenemen.