Persmateriaal

Klik op de afbeelding om te downloaden.

Persberichten

09-04-2024: Zonneweide Assen-West kan ruim €2 miljoen opleveren voor Assen als voldoende Assenaren meedoen!

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 9 april 2024

Deze zomer gaat de schop in de grond om de Zonneweide A28 te realiseren, mits er voldoende Assenaren meedoen. Coöperatie GOED heeft nog zeker 250 Assense huishoudens nodig die zich willen verbinden aan deze zonneweide om zo de opbrengsten te garanderen. Inwoners van Assen die lid zijn van GOED bepalen waar de netto-opbrengsten het hardst nodig zijn. Ook de kinderen en jongeren in Assen krijgen eigenaarschap om een kwart van de opbrengsten te besteden aan wat zij belangrijk vinden in hun stad.

De zonneweide, gelegen bij de afslag A28 Assen-West, levert zeker 20 jaar groene stroom en dient in die jaren als een maatschappelijke inkomstenbron voor Assen. Doordat de coöperatie lidmaatschap gratis aanbiedt, is het voor iedereen mogelijk om bij het initiatief aan te sluiten en mee te beslissen over de toekomst van Assen. Initiatiefnemer Musetta Blaauw: “Wij weten niet wat er in Assen speelt en geven daarom volledig eigenaarschap van de zonneweide aan de inwoners van Assen. Daarbij zijn wij van mening dat ook kinderen eerlijk en rechtvaardig kiezen. Daarom hebben wij de samenwerking met de Kinderraad in Assen opgezocht en laten wij hen aan zet.”

Naast dat ze zonneweide dient als inkomstenbron voor Assen versterkt het de biodiversiteit. De locatie is nu nog een braakliggend terrein waar voornamelijk gras groeit. Samen met een ecoloog is een plan gemaakt voor verschillende bloemenmixen, insectenhotels en rondom de weide worden struiken geplant. Musetta Blaauw: “Ook dit willen we graag in samenwerking met inwoners van Assen organiseren. Hoe leuk is het als een biologieles op locatie kan worden gegeven, of dat basisschoolkinderen de bloemzaden uitstrooien.” 

De ontwikkeling van dit zonnepark kost zo’n anderhalf miljoen. Het grootste deel hiervan kan de coöperatie lenen maar hoe meer via andere wegen geïnvesteerd wordt, hoe meer geld er overblijft voor Assen. “Als we donaties krijgen, dan hoeven we minder te lenen. En wat je niet leent, kost geen rente en hoeft niet afgelost. Daarmee geeft elke gedoneerde euro drie keer meer impact dan een die we lenen. Zelfs als we alles lenen, realiseren we nog flinke opbrengsten. De zonneweide levert tijdens de hele productieperiode ruim 2 miljoen euro netto op. Voor Assen dus!” aldus Musetta Blaauw.

Lid worden van GOED is kosteloos en kan eenvoudig via de website. Coöperatie GOED (Groen Opwekken Én Delen) is een burgerbeweging die zich inzet voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland al meerdere GOED-daken en staan er ook in de Randstad een aantal projecten in de steigers. De gemene deler van deze projecten is dat alle opbrengsten lokaal en maatschappelijk ingezet worden om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan.


08-02-2024: Scholieren in Warffum leren over de energietransitie: ‘een race tegen de klok’

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 8 februari 2024

Scholieren in Warffum leren over de energietransitie: ‘een race tegen de klok’

Leerlingen van Het Hogeland College in Warffum hebben afgelopen maandag een masterclass energietransitie gekregen. Het initiatief komt vanuit coöperatie GOED GenZ, de eerste energiecoöperatie van, voor en door jongeren. Deze dag had als doel jongeren spelenderwijs kennis laten maken met duurzame energie en voor te bereiden op de toekomst. Ook Arjen Nolles, wethouder energietransitie, was aanwezig.

130 havo 4 leerlingen van Het Hogeland College hebben tijdens deze ‘Gen Zessie’ kennis opgedaan over de herkomst en historie van energie. De dag was gericht op bewustwording, waarbij de leerlingen stil stonden bij hun eigen energiegebruik en grote thema’s als klimaat, maatschappij en politiek. “En dat zij samen eigenaar kunnen zijn van de energievoorziening van hun toekomst door middel van een energiecommunity zoals coöperatie GOED GenZ. We merken dat jongeren de energietransitie vaak een saai onderwerp vinden. Dit is super jammer, want het is leuk, interessant en erg belangrijk,” benoemt de 19-jarige Vincent, bestuurslid van de coöperatie.

Het evenement wekte de interesse van Arjen Nolles, de wethouder energietransitie van gemeente Het Hogeland. Hij ging direct na de masterclass met leerlingen in gesprek. “Onze jongeren activeren om mee te doen aan deze belangrijke transitie en zich ook professioneel voor te bereiden om daar een bijdrage aan te leveren is belangrijk. Juist hier in Het Hogeland zijn veel kansen op gebied van groene energie. Kijk bijvoorbeeld naar de Eemshaven, een locatie die veel huishoudens in de omgeving kan gaan voorzien van duurzame energie en bovendien veel baankansen biedt.”

Door middel van interactieve lesprogramma’s hoopt de coöperatie meer jongeren te enthousiasmeren voor duurzame energie en de maatschappelijke impact hiervan. De Gen Zessie in Warffum vormt de start van een reeks gastlessen die de jongerencoöperatie wil organiseren door heel Nederland, in samenwerking met Darel Education. De energietransitie masterclass, ontworpen door Darel Education, is een interactieve gastles. Hierin werken de leerlingen in kleine groepjes aan opdrachten waaronder een escape-room-achtige race tegen de klimaatklok die tikt…. Spelenderwijs leren over de energietransitie.

Coöperatie GOED GenZ zet zich in voor een actieve participatie van jongeren binnen de energietransitie. Leden van de coöperatie werken samen om zonne- en windenergie op te wekken op locaties die zij belangrijk vinden. De opbrengsten van deze duurzame opwekprojecten gaan naar maatschappelijke doelen zoals sport, cultuur of energiearmoede. Een uniek concept waarbij de jongeren zelf bepalen waar het geld terecht komt. 

14-11-2023: Coöperatie GOED en Generatie Z slaan handen ineen

*** PERSBERICHT *** 

Groningen, 14 november 2023 

 

Coöperatie GOED en Generatie Z slaan handen ineen  

 Kinderen en jongeren zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de energietransitie terwijl iedereen roept het voor hun toekomst te doen. Benjamin Hofstra, zoon van GOED-initiatiefnemers Hotze Hofstra en Musetta Blaauw, start in samenwerking met coöperatie GOED een eigen energiecoöperatie voor en door Generatie Z. Benjamin is van mening dat de energietransitie anders kan én moet. Coöperatie GOED werkt aan een eerlijke energietransitie voor een betere toekomst. Door een overtuigende pitch werd coöperatie GOED GenZ benoemd tot ‘Beste Idee van Gideon 2023’. Als start van de oprichting wordt in samenwerking met Darel Education een eerste event voor deze doelgroep georganiseerd in Assen onder de naam ‘Gen Zessie’.  

Met coöperatie GOED GenZ moet deze generatie een stem krijgen in de belangrijke beslissingen die impact hebben op de toekomst van ons allemaal. De ongeremde en frisse blik van generatie Z en de kennis en kunde van coöperatie GOED moeten samen de ideale mix gaan vormen hiervoor. Iedereen geboren na 1 januari 2000 kan zich aanmelden om mee te denken, leren en beslissen over de energietransitie. 

Dinsdagmiddag 21 november – bewust de dag voor de verkiezingen – wordt in Assen een eerste Gen Zessie georganiseerd. De jongste leden van GOED organiseren, in samenwerking met Darel Education, een masterclass over energie. Jongeren krijgen een overzicht van deze complexe uitdaging, de dilemma’s en mogelijke oplossingen. Er staan meer plannen in de kinderschoenen om een landelijke reeks Gen Zessies te organiseren en een programma speciaal voor basisscholen.  

Met het behalen van de prijs ‘Beste idee van Gideon 2023’ kan de coöperatie de eerste stappen zetten. Zo wordt de coöperatie officieel opgericht en kunnen de Gen Zessie georganiseerd worden. Coöperatie GOED stelt één projectdeel van de te bouwen zonneweide in Assen beschikbaar aan GOED GenZ om direct lokaal eigendom te verschaffen. 

Coöperatie GOED (Groen Opwekken Én Delen) zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met duurzame opwekprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland al meerdere GOED-daken en staan er ook in de Randstad een aantal projecten in de steigers. De gemene deler van deze projecten is dat alle opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen. 

8-5-2023: Duurzame Smildes zorgt (met) GOED voor de Koepelkerk

*** PERSBERICHT ***

Smilde, 8 mei 2023

Duurzame Smildes zorgt (met) GOED voor de Koepelkerk

Energiecoöperaties Duurzame Smildes en GOED slaan de handen ineen om de Koepelkerk warm te houden. Beide energiecoöperaties zetten zich in om lokale duurzame opwekprojecten te realiseren. De Protestantse Gemeente te Smilde heeft de energiecoöperaties gevraagd om te helpen met het vinden van een oplossing voor de oplopende energierekeningen van de Koepelkerk en Het Kompas.  

De Protestantse Gemeente te Smilde heeft de wens om de kerkelijke gebouwen te verduurzamen, om zo hun bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Vanwege de monumentale status van de Koepelkerk is het niet mogelijk om panelen op het dak van de kerk te leggen.

De drie organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel om alsnog duurzame stroom voor de kerk te kunnen produceren. Vanuit de kerkgemeenschap zijn er twee agrarische daken beschikbaar gesteld om zonnestroominstallaties op te plaatsen. De stroom zal als Smildeger Stroom verkocht worden en de opbrengsten daarvan zullen volledig ten goede komen aan de Protestantse Gemeente te Smilde. Zo kunnen de Koepelkerk en Het Kompas ook ’s winters verwarmd worden, onder andere met nieuw te plaatsen warmtepompen. 

Coöperatie GOED zet zich landelijk in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Zo hebben onder andere Groningen, Sappemeer, Hilaard, Lichtenvoorde en Landgoed Nienoord al één of meerdere GOED-daken, waarvan de volledige netto-opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen. De Energie Coöperatie Duurzame Smildes zet zich lokaal in voor duurzame initiatieven en verwerving van lokaal eigendom van opwekprojecten. 

Hiermee is  de samenwerking tussen beide coöperaties een logische stap naar een duurzaam en toekomstbestendig Smilde.

Kijk voor meer informatie op: 

https://energie.vanons.org/cooperatie/energiecooperatie-duurzame-smildes-eo/

4-5-2023: GOED opent financiële participatie voor Augustinusga-project

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 4 mei 2023

GOED opent financiële participatie voor Augustinusga-project

Coöperatie GOED heeft de financieringsstraat geopend voor het project in het Friese dorp Augustinusga. Op een agrarisch dak, beschikbaar gesteld aan GOED, worden op korte termijn 162 panelen geplaatst. De groene stroom die hiermee opgewekt wordt, gaat volledig naar Friese huishoudens in energiearmoede.

Coöperatie GOED zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Dit project is na een GOED-dak in Hilaard het tweede Friese project voor de coöperatie. GOED-Initiatiefnemer Musetta Blaauw is blij met deze ontwikkeling: “Met dit project hopen wij ook in Friesland nog meer impact te maken om zo ook daarbij te kunnen dragen aan een eerlijke energietransitie.”

Eind 2022 heeft GOED een nieuwe financieringsstraat opgezet voor de financiering van de projecten. In plaats van de rente te betalen aan de bank, doet de coöperatie dit liever aan de mensen die hun missie steunen. Vanaf €50,- kan iedereen meedoen. Hiervoor krijg je dan een GOED-participatie. Daarmee draag je bij aan dit GOEDe project én krijg je daar bovenop jaarlijks 4% rente. Meer informatie is te vinden op  www.cooperatiegoed.nl/investeren-augustinusga.

Voor de verduurzaming van Augustinusga en omgeving werkt GOED samen met de lokale energiecoöperatie, Enerzy Kooperaasje de Harkema U.A.. De samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van het SamenZONderAsbest project. 

Voor het weggeven van de opbrengsten is coöperatie GOED de samenwerking met de Energiebank Friesland aangegaan. Blaauw vindt het belangrijk om hiervoor samen te werken met lokale partijen: “We werken aan goede samenwerkingen met lokale partijen, waaronder de Friese Energiebank, om ervoor te zorgen dat alle opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen. Zij hebben de omgeving het beste in kaart en de juiste expertise om hierin ons in onze missie te ondersteunen.”

Voor dit project is het doel om 100% van de financiering op te halen met GOED-participaties. Wanneer er onvoldoende GOED-participaties worden uitgegeven, wordt het resterende bedrag voorgefinancierd van het Fries Energiefonds, de FSFE. Bij de projecten die opengesteld worden voor GOED-participaties is er altijd sprake van een sluitende businesscase en zijn alle ontwikkelrisico’s weggenomen. Desondanks is het van belang dat geïnteresseerden zich goed inlezen en geen geld investeren dat ze niet kunnen missen.

14-02-23: Coöperatie GOED opent financiële participatie voor verduurzamingsproject Nienoord

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 14 februari 2023

Coöperatie GOED opent financiële participatie voor verduurzamingsproject Nienoord

Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en Stichting Landgoed Nienoord werken samen met coöperatie GOED aan de verduurzaming van Nienoord. In verband met het broedseizoen worden nog dit kwartaal de eerste zonnepanelen geplaatst. De netto-opbrengsten van de panelen worden ingezet voor de verdere verduurzaming van Nienoord. Voor de financiering van dit project is nu de inschrijving van de GOED-participaties geopend.

Coöperatie GOED ontwikkelt opwekprojecten waarvan de netto-opbrengsten worden weggegeven aan maatschappelijke doelen of mensen in energiearmoede. Om de zonnepanelen aan te schaffen is geld nodig. Bij de eerste projecten werd een financiering afgesloten bij een bank in ruil voor 15 jaar rente en aflossing. “Die rente en aflossing betalen we liever aan onze leden, zodat zij hun spaargeld GOED kunnen inzetten en onze projecten nog meer van onze leden worden” vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw. 

Fonds Nieuwe Doen heeft een financiering ter beschikking gesteld ter hoogte van 50% van de totale investering. Voor het tweede deel van de investering geeft de coöperatie GOED-participaties uit. Deze participaties zijn een obligatielening aan coöperatie GOED. De participaties kosten €50 per stuk en hebben een annuïtaire uitbetaling gedurende 15 jaar. De participaties hebben een vaststaand rentepercentage van 4%. Deze uitgifte van GOED-participaties komt ten goede van project Nienoord en omvat een totaal van 1565 participaties met een totale waarde van €78.250,-. Elke GOED-participaties zorgt ervoor dat er over de gehele levensduur van de zonnepanelen op Nienoord ruim 1000 kilo CO2-uitstoot bespaard wordt.

Coöperatie GOED benadrukt dat mensen die GOED-participaties willen aanschaffen zich goed moeten inlezen. “Daarvoor hebben we een informatiememorandum opgesteld en voor elke uitgifte ook nog een projectmemorandum. Hierin staat alles wat mensen moeten weten voor ze overgaan tot investeren” gaat Blaauw verder. “We willen voorkomen dat mensen geld investeren dat ze niet zolang kunnen missen.” 

Meer informatie?

Om GOED-participaties aan te schaffen is een kosteloos lidmaatschap van de coöperatie noodzakelijk. Lid worden kan via  www.cooperatiegoed.nl/aanmeldenMeer informatie over het investeren in GOED:  www.cooperatiegoed.nl/investeren.

18-01-23: Gemeente Assen verleent vergunning voor GOED-zonneweide Assen

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 18 januari 2023

Gemeente Assen verleent vergunning voor GOED-zonneweide Assen

De gemeente Assen heeft de vergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een kleine zonneweide, ter hoogte van de afslag Assen-West. Burgerinitiatief coöperatie GOED zal hierbij optreden als exploitant, met als doel om de netto-opbrengsten volledig ten goede te laten komen van het tegengaan van energiearmoede en het versterken van sport en cultuur in Assen.

Het braakliggende stuk grond in de oksel van de afrit A28 Assen-West is aangemerkt als geschikte locatie voor een zonneweide. Na een openbare tender, gewonnen door maatschappelijke onderneming Robin Doet in samenwerking met coöperatie GOED, zal de zonneweide ontwikkeld worden en geëxploiteerd door de coöperatie. In oktober gaf de gemeenteraad al unaniem goedkeuring aan het plan en is de periode van ter inzagelegging nu ook zonder bezwaren afgerond. Afgelopen maandag is de vergunning daarom officieel afgegeven.

Voor coöperatie GOED-initiatiefnemer Musetta Blaauw is het belangrijk dat de opbrengsten lokaal terechtkomen, maar ook het project lokaal gedragen wordt. Blaauw: “Wij vinden het belangrijk dat we Assenaren betrekken bij deze zonneweide. Zo nodigen we iedereen uit om kosteloos lid te worden van onze coöperatie en zullen we mogelijkheden bieden om te investeren en mee te denken over hoe we de opbrengsten zo goed mogelijk kunnen inzetten om armoede tegen te gaan en om sport en cultuur in Assen te versterken.”

Coöperatie GOED zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben onder andere Groningen, Sappemeer, Hilaard en Lichtenvoorde al één of meerdere GOED-daken, waarvan de opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen. 

22-12-22: Lokale energietransitie in gevaar na wegvallen financiering

*** PERSBERICHT ***

Groningen, 22 december 2022

Lokale energietransitie in gevaar na wegvallen financiering

Kleinschalige verduurzamingsprojecten zitten in de problemen nu bekend is geworden dat de het Provinciale energiefonds, Fonds Nieuwe Doen, is uitgeput. Daar komt bij dat er ook geen beeld is of en wanneer het Fonds weer gevuld wordt. Lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties luiden de noodklok met een brief aan de Provinciale Staten.

In de brief roepen Hotze Hofstra en Musetta Blaauw, ondersteund door diverse lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, de provincie Groningen op om zo spoedig mogelijk werk te maken van het probleem: “Wij luiden de noodklok en dringen erop aan dat er op zeer korte termijn een nieuw budget beschikbaar gesteld wordt, waarmee Fonds Nieuwe Doen ons en andere maatschappelijke initiatieven in staat kan stellen onze belangrijke bijdrage te leveren aan de eerlijke energietransitie in Groningen.”

Coöperatie GOED, het burgerinitiatief van Hotze en Musetta, werkt momenteel aan de verduurzaming van Landgoed Nienoord in Leek. Alleen de financiering rest nog om de ca. 1000 zonnepanelen te gaan plaatsen. De tijd dringt want voor de start van het broedseizoen op 15 maart moeten de werkzaamheden gereed zijn. Ook onderzoeken we of de methode achter coöperatie GOED oplossing kan bieden voor de torenhoge energiekosten van voorzieningen als dorps- en buurthuizen. Deze Zon Op Alle Daken-methode heeft als doel om de opbrengsten van zonnestroom ten goede te laten komen van de bestrijding van energiearmoede bij huishoudens en organisaties. 

De projecten van coöperatie GOED zijn slechts enkele voorbeelden van de verduurzamingsprojecten die leunen op de financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen. Het risico op vertraging is daardoor groot, waarbij de druk op de energielasten van deze en vele andere maatschappelijke organisaties blijft toenemen.