GOED-participaties
EventBar

Investeer GOED!

Projectinformatie

Deze uitgifte van GOED-participaties dient om project Eventbar te Lichtenvoorde te financieren. Voor dit project is er een sluitende business case en zijn alle ontwikkelrisico’s weggenomen. We lichten het project hierbij toe: 

Via onze huisinstallateur Tenten Solar BV in Lichtenvoorde zijn wij in contact gekomen met Igor Krabben, de eigenaar van Eventbar. Zijn bedrijf is barspecialist voor evenementen: verhuur van retro en vintage bars, meubilair, inrichtingen en verlichting. De loods waarin al deze materialen opgeslagen staan is uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor het energieverbruik van het bedrijf zelf wilde Igor Krabben graag een eigen set zonnepanelen. De rest van het dak stelde hij graag ter beschikking aan coöperatie GOED om daarmee opbrengsten te realiseren voor het tegengaan van energiearmoede in de gemeente Oost-Gelre. 

Coöperatie GOED heeft de SCE inmiddels aangevraagd en toegekend gekregen. Er is een huurovereenkomst getekend tussen coöperatie GOED en Eventbar. Er is een zuiverterug-leveraansluiting aangevraagd en toegezegd door Liander. Met Greenchoice is een contract gesloten om de stroom te verkopen. De zonnestroominstallatie is inmiddels geplaatst door Tenten Solar en is in afwachting tot de oplevering van de netaansluiting van Liander om in productie te gaan.

Het Realisatiefonds heeft een financiering ter beschikking gesteld ter hoogte van 75% van de totale investering. Voor het laatste stuk van de investering geven we GOED-participaties uit. 

De opbrengsten die door coöperatie GOED worden gerealiseerd met de exploitatie van dit project worden ingezet om energiearmoede in Lichtenvoorde te verlichten bij huishoudens en maatschappelijke organisaties. 

Kerngegevens van deze uitgifte
Uitgevende instelling

coöperatie GOED U.A. (KVK 75824213) 

Type participatie

Obligaties in een obligatielening. 

Schuldbewijs van coöperatie GOED U.A. aan de participant met recht op de opbrengsten van de investering van coöperatie GOED in het project Eventbar, in de vorm van een vaste rente van 4% per jaar over het uitstaande bedrag en met een recht op terugbetaling.  

Uitgifte aan

Inwoners en bedrijven in heel Nederland. Met de aanschaf van GOED-participaties worden inwoners en bedrijven automatisch kosteloos lid van coöperatie GOED U.A.

Minimum/maximum participatie

Minimum participatie:

Maximum participatie:

Één GOED-participatie à € 50,-

36 GOED-participatie à € 1800,-

Transactiekosten

Vrijwillige bijdrage in de transactiekosten. De transactiekosten bedragen 1% van de waarde van een GOED-participatie. 

Rente, looptijd en terugbetaling (aflossing)

Rente:

Looptijd:

Terugbetaling (aflossing):

Vast; 4% per jaar

Gelijke looptijd met toegekende SCE-subsidie: 15 jaar.

Annuïtair in 15 gelijke delen, jaarlijks achteraf. 

Start/einde inschrijving

Start inschrijving:

Einde inschrijving:

3 oktober 2022

28 november 2022

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijver tekent een participatie-overeenkomst met coöperatie GOED U.A. en wordt met de aanschaf van participaties automatisch lid van coöperatie GOED U.A. Het lidmaatschap van coöperatie GOED is gratis.

Doel van uitgifte

Ophalen van benodigde financiering voor GOED-project Eventbar te Lichtenvoorde.

Aflossingsschema

Coöperatie GOED lost de participaties volgens een annuïtair aflossingsschema af. Dat betekent dat de lening en rente in 15 gelijke delen worden terugbetaald na afloop van een periode van 12 maanden. Het annuïtaire aflossingsschema per GOED-participatie is als volgt:

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hoofdsom

€ 50,00

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

Annuiteit

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

Aflossing

€ 2,50

€ 2,60

€ 2,70

€ 2,81

€ 2,92

€ 3,04

€ 3,16

€ 3,29

€ 3,42

€ 3,55

€ 3,70

€ 3,84

€ 4,00

€ 4,16

€ 4,32

Rente

€ 2,00

€ 1,90

€ 1,80

€ 1,69

€ 1,58

€ 1,46

€ 1,34

€ 1,21

€ 1,08

€ 0,94

€ 0,80

€ 0,65

€ 0,50

€ 0,34

€ 0,17

Waarde na aflossing

€ 47,50

€ 44,91

€ 42,21

€ 39,40

€ 36,48

€ 33,44

€ 30,28

€ 26,99

€ 23,57

€ 20,02

€ 16,32

€ 12,48

€ 8,48

€ 4,32

€ 0,00

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;

Spreid uw investeringen om risico’s te beheersen;

Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

Wil jij onze missie steunen?