Coöperatie GOED opent financiële participatie voor verduurzamingsproject Nienoord

Persbericht coöperatie GOED, 14 februari 2023

Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en Stichting Landgoed Nienoord werken samen met coöperatie GOED aan de verduurzaming van Nienoord. In verband met het broedseizoen worden nog dit kwartaal de eerste zonnepanelen geplaatst. De netto-opbrengsten van de panelen worden ingezet voor de verdere verduurzaming van Nienoord. Voor de financiering van dit project is nu de inschrijving van de GOED-participaties geopend.

Coöperatie GOED ontwikkelt opwekprojecten waarvan de netto-opbrengsten worden weggegeven aan maatschappelijke doelen of mensen in energiearmoede. Om de zonnepanelen aan te schaffen is geld nodig. Bij de eerste projecten werd een financiering afgesloten bij een bank in ruil voor 15 jaar rente en aflossing. “Die rente en aflossing betalen we liever aan onze leden, zodat zij hun spaargeld GOED kunnen inzetten en onze projecten nog meer van onze leden worden” vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw. 

Fonds Nieuwe Doen heeft een financiering ter beschikking gesteld ter hoogte van 50% van de totale investering. Voor het tweede deel van de investering geeft de coöperatie GOED-participaties uit. Deze participaties zijn een obligatielening aan coöperatie GOED. De participaties kosten €50 per stuk en hebben een annuïtaire uitbetaling gedurende 15 jaar. De participaties hebben een vaststaand rentepercentage van 4%. Deze uitgifte van GOED-participaties komt ten goede van project Nienoord en omvat een totaal van 1565 participaties met een totale waarde van €78.250,-. Elke GOED-participaties zorgt ervoor dat er over de gehele levensduur van de zonnepanelen op Nienoord ruim 1000 kilo CO2-uitstoot bespaard wordt.

Coöperatie GOED benadrukt dat mensen die GOED-participaties willen aanschaffen zich goed moeten inlezen. “Daarvoor hebben we een informatiememorandum opgesteld en voor elke uitgifte ook nog een projectmemorandum. Hierin staat alles wat mensen moeten weten voor ze overgaan tot investeren” gaat Blaauw verder. “We willen voorkomen dat mensen geld investeren dat ze niet zolang kunnen missen.” 

Meer informatie?

Om GOED-participaties aan te schaffen is een kosteloos lidmaatschap van de coöperatie noodzakelijk.