GOEDgeld

Heeft u bericht gehad dat u GOEDgeld kunt ontvangen? Wilt u hier meer over weten? Op deze pagina vindt u informatie. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Waar komt GOEDgeld vandaan?

U heeft bericht ontvangen dat u een kleine bijdrage kunt of gaat ontvangen: GOEDgeld. Hoe en waarom geven wij geld weg? Dat zit zo:

Groene stroom opwekken levert geld op
Coöperatie GOED plaatst zonnepanelen of windmolens op een dak of veld. Daarmee wekken we groene stroom op die we verkopen aan een energieleverancier. Ook ontvangen we subsidie en giften. Van al die inkomsten betalen we alle kosten die we maken om dit alles te doen. Daarna blijft geld over dat we uitdelen aan huishoudens en organisaties die dat goed kunnen gebruiken: GOEDgeld. 

GOEDgeld voor huishoudens of organisaties in de buurt
Over het algemeen wordt het GOEDgeld uitgedeeld aan huishoudens die in de buurt van de zonnepanelen of windmolens wonen en moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Maar het kan ook zijn dat we met de eigenaar van het dak of veld besloten hebben dat het GOEDgeld gaat naar bijvoorbeeld het verduurzamen van de lokale voetbalclub of een financieel steuntje in de rug voor een cultuurcentrum in de buurt.

Niet gekort op de uitkering

Bij elke gemeente waar we geld gaan weggeven zorgen we dat ze de participatiewet aanpassen zodat dit geld niet gekort wordt op de uitkering. We zorgen ervoor dat ze het zien als een bijdrage aan het verlagen van de energierekening (zoals opbrengsten van zonnepanelen op hun eigen dak ook niet gekort zouden worden).

GOEDgeld ontvangen

Hoe u het GOEDgeld ontvangt, verschilt per project. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waarvan het GOEDgeld naar huishoudens in de buurt gaat. Klik voor voor meer informatie op het project waarvan u weet dat u GOEDgeld kunt aanvragen.

Patrimonium Schoolholm: Zon Op Alle Daken

Bent u bewoner van Schoolholm 10-1 t/m 10-33 (complex 1073) en 15 E t/m 23-F (complex 1087)? Dan liggen er GOEDe zonnepanelen op het dak van uw complex. 

In dit geval berekenen we elk jaar de opbrengsten van deze twee daken en verdelen dat evenredig over de aangemelde deelnemers.

U ontvangt begin 2023 een brief van coöperatie GOED met daarin het aanvraagformulier voor het GOEDgeld. Houd uw brievenbus dus in de gaten!

Wil jij ervoor zorgen dat we meer van zulke projecten kunnen realiseren?